themaweek "kennis co-crëeren voor de maatschappij van morgen"

OVER DE THEMAWEEK

U bent: een onderzoek.er.ster, een burger, een projectverantwoordelijke, een donor, een consultant, een student, … U bent reeds betrokken bij dynamieken van participatief onderzoek en u wilt zich hierin verder verdiepen, uitwisselen met anderen en uw praktijken verbeteren.

U gelooft dat de collectieve constructie van kennis en wetenschap deel uitmaken van een rechtvaardige en duurzame transitie van onze maatschappij.

Dan bent u zeer welkom om ons te vervoegen op de themaweek “Kennis co-creëeren voor de maatschappij van morgen. Wij bieden een week van vorming en uitwisseling over participatief actie-onderzoek en co-creatie. De week vindt plaats van zondag 3 januari tot vrijdag 8 januari 2021, in residentiële formule in Brussel (Maison Notre-Dame du Chant-d’Oiseau, Sint-Pieters Woluwe).

Hebt u meer informatie nodig? Contacteer ons!

Context

De huidige gezondheidscrisis herinnert ons eraan dat we onze samenleving dringend weerbaarder moeten maken. Wij zijn ervan overtuigd dat de oplossingen en de kennis die nodig zijn voor een weerbare maatschappij, collectief zouden moeten worden opgebouwd.

Participatieve wetenschap wekt sinds een aantal jaar veel interesse op, zowel in België als in het buitenland. Meer en meer projecten nemen co-creatie als uitgangspunt en doen zo op een andere manier aan wetenschap.

In Brussel schrijven de Actie Co-create, gefinancierd door Innoviris sinds 2015, en het onderzoeksproject AirCastingBxl (VUB, BRAL) zich bijvoorbeeld duidelijk in deze participatieve logica in. Ook buiten Brussel zijn participatieve onderzoeksprojecten reeds talrijk en in opmars. Deze nieuwe onderzoeksapproach brengt bovendien een hele reeks nieuwe netwerken, projecten, beroepen, partnerschappen, … met zich mee. 

In het licht van deze ontwikkelingen, is het vormen en opleiden van onderzoekers en praktijkwerkers van cruciaal belang. Zich een weg banen binnen het gigantische corpus van literatuur (over de verschillende stromingen, methodes, tools, ethische overwegingen, …) is een uitdaging. Daarnaast vergt het omzetten van theorie naar praktijk een bewust en vaak moeilijk werk met de betrokken actoren. 

Met deze themaweek willen wij deze uitdagingen in de diepte behandelen, om er zo beter mee te kunnen omgaan in de dagdagelijkse praktijk.  

DOELSTELLINGEN VAN DE THEMAWEEK

DE EIGEN PRAKTIJK SITUEREN

Co-creatief onderzoek, transdisciplinair onderzoek, citizen science, participatief actie-onderzoek, participatieve wetenschap, … Wat zijn de verschillende stromingen en waar situeert u zich?

SKILLS OPBOUWEN

Verbeter uw praktijken en bouw skills op, in een uitwisseling van de kennis en ervaring van de andere deelnemers.

ERVARINGEN DELEN

Verrijk de inhoud van de week met uw eigen ervaringen in participatief onderzoek

EEN KRITISCHE AFSTAND

Reflectie over uw projecten en uw onderzoeksmethodieken

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOEN VOORUITGAAN

De resultaten van de themaweek zullen bijdragen aan de kennisopbouw rond deze onderzoeksstroming (limieten, sterktes en zwaktes, mogelijkheden, enz.)

EEN COMMUNITY OF PRACTICES UITBOUWEN

Netwerk binnen de community van participatief onderzoek, over disciplinaire, geografische en taalgrenzen heen.

Co-creatief onderzoek?

Elke ervaring is van belang, elke expertise is een bijdrage. Co-creatief onderzoek kan de wereld veranderen! 

Of we het nu hebben over co-creatief onderzoek, co-constructie van kennis, participatief actie-onderzoek, citizen science, transdisciplinair onderzoek, … de uitdaging ligt telkens in het collectief kunnen creëren van innovatieve, creatieve en aangepaste oplossingen die ons naar een weerbaarder maatschappij leiden.

 

Co-creatief onderzoek doelt erop om…  

 • Alle betrokken actoren bij een gemeenschappelijke probleemstelling te betrekken: instituties, burgers, onderzoekers, organisaties, bedrijven, enz. 
 • Het belang van de direct betrokken actoren voorop te stellen.
 • Bestaande kaders in vraag te stellen, verschillende disciplines te verbinden en ook uitgaan van niet-academische kennis. 
 • De gebruikelijke rollen, positie en postuur van alle betrokkenen in vraag stellen en heruitvinden.
 • Zich in het terrein en in het concrete te verankeren, om te gaan met onvoorspelbaarheid en flexibel te zijn. 

Ook indien deze discussie van co-creatief onderzoek niet helemaal strookt met diegene die u hanteert in uw werk, bent u meer dan welkom op de themaweek. Voor ons stemt deze visie overeen met een ideaalscenario. Daarenboven is co-creatief onderzoek volgens ons ook niet de meest geschikte of wenselijke methode voor elke problematiek. Wij hebben het liever over een cursor van participatie, die de mate van inclusie van betrokken actoren kan aangeven.  

programmA

In een co-creatieve optiek geven wij het programma van deze themaweek samen met de deelnemers vorm. 

Indien u voor deelname aan de themaweek wordt geselectioneerd, kan u…

 • Het programma mee vormgeven: Ateliers, terreinbezoeken (Brussel) en/of informele avondactiviteiten voorstellen. 
 • Input geven in uiteindelijke programme: uit de voorgestelde ateliers en thematieken, stemmen voor degene die uw voorkeur uitdragen.
 • Een persoonlijk weekprogramma samenstellen: kiezen aan welke vormingen/lezingen/discussies u wilt deelnemen tijdens de themaweek. 

Voorlopig programma

Voorbeelden (niet-exhaustief)

 • Genese, samenstelling en doelstellingen van participatieve wetenschap, politieke context
 • Bestaansredenen van co-creatief onderzoek

Voorbeelden (niet-exhausteif):

 • Verschillende stromingen en  praktijken in participatief onderzoek
 • Vanwaar komt deze multiplicatie van praktijken? Analyse van verschillende institutionele contexten, donoren, netwerk tussen onderzoekers en terreinwerkers, …
 • Verhouding tussen “participatie”, “actie” en “onderzoek” in de verschillende projecten

Voorbeelden (niet-exhaustief):

 • Rollen in een transdisciplinair consortium
 • Micropolitiek en machtsverhoudingen in onderzoeksconsortia
 • Het betrekken van actoren die moeilijk te bereiken zijn
 • Tot een gedeeld doel komen
 • Verwachtingen en vragen formaliseren
 • Problematieken en onderzoeksvragen identificeren
 • Een state of the arts met verschillende soorten kennis
 • Evaluatie: door wie en met welke criteria?
 • Hoe alle deelnemers betrekken in analyse- en evaluatiefases? 

Voorbeelden (niet-exhaustief):

 • Actoren van een co-creatief onderzoek
 • Voortgang en evolutie van het project
 • Rolverdeling van verschillende actoren (instituties, onderzoekers, verenigingen, projectbegeleiders, donoren, netwerkorganisaties, …) 
 • Interacties tussen deelnemers aan participatief/co-creatief onderzoek?
 • Betaalde versus onbetaalde deelnemers aan het onderzoek: welke verhouding? 
 • Projectbeleid, interne spanningen, in participatief onderzoek.
 • Spanning tussen actie en onderzoek
 • Rol van de wetenschapper in transdisciplinaire consortia
 • Wie participeert , hoe, wanneer en waarom? De valkuilen van participatie
 • Tactieken en strategieën van onderzoeksconsortia 

Voorbeelden (niet-exhaustief):

 • Types resultaten van participatief onderzoek? 
 • Onder welke voorwaarden is participatief onderzoek een bijdrage aan de wetenschap/aan terreinwerk?
 • Sociale impact van inclusief onderzoek? 
 • Co-creatief onderzoek in de zoektocht naar urgente oplossingen?
 • Schaalvergroting van lokale projecten?
 • Hoe kan men de resultaten van participatief onderzoek inzetten voor echte impact?
 • Welke mogelijke diversiteit van outputs van participatief onderzoek?
 • Werken onze methoden en processen van inclusie in het onderzoeksproces?
 • Beantwoordt het onderzoek de initiële intenties?
 • Beleids- en politieke uitdagingen van participatief onderzoek. 
 • Duurzaamheid en concrete opvolging van participatief onderzoek door het beleid
 • Politieke antwoorden op participatief onderzoek (strategieën, regeerakkoorden, reglementen, ..) 

Voorbeelden (niet-exhaustief):

 • Moet alle onderzoek participatief zijn? Wat zijn de voorwaarden?
 • Participatieve wetenschap en abstracte disciplines (wiskunde, fysica, …?)
 • Geloofwaardigheid van participatieve wetenschap voor universiteiten, verenigingen en administraties?

Verschillende werkvormen

Plenaire sessies

Plenaire sessies dienen ter introductie van bepaalde thematieken en om lessons learned uit te wisselen.

Vormingen

Vormingen om verschillende tools en/of methodieken van co-creatief onderzoek te ontdekken en uit te wisselen.

Terreinbezoeken

Terreinbezoeken moeten de discussies van de week in de Brusselse context verankeren. Kan u ook zelf een terreinbezoek voorstellen en organiseren. 

Ateliers

Ateliers worden voorgesteld door de deelnemers rond de thematieken van de themaweek. Eens u uw voorinschrijving heeft afgerond, kan u ook zelf een atelier voorstellen en organiseren.

Avondactiviteiten

Avondactiviteiten zijn erop gericht elkaar beter te leren kennen en pistes voor samenwerking te verkennen, met of zonder voorbereid kader.

praktische informatie

Van zondag 3 januari 2021 (17u30) tot vrijdag 8 januari 2021 (14u)

Deelnemers worden ondergebracht in het Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau. Dit vormingcentrum beschikt over verschillende vergaderzalen, en is gelegen in een kalme omgeving. Kamers en catering zijn ook ter plaatse. 

Maison N.-D. du Chant d’Oiseau

Centre de Formation
Franciskanenlaan, 3A.
B-1150 Brussel. België
+32 (0)2 761 42 81
info@chant-oiseau.be
http://www.chant-oiseau.be

Voertalen van de themaweek zijn Frans, Nederlands en Engels.

Vertalingen zullen worden voorzien. Taal mag geen obstakel tot deelname zijn.

De reële kosten van deze themaweek lopen op tot 1000 € per deelnemer. Om deze prijs naar beneden te krijgen, dient VZW Confluences verschillende project- en subsidiedossiers in. Momenteel kunnen we echter nog geen definitieve kost aangeven. Ter indicatie delen we volgende richtprijzen: 

 • Studenten, doctorandi, verenigingen en werkzoekenden : tussen 300 € et 400 € incl. BTW
 • Onderzoekers, consultants, academici, bedrijven en instituties: tussen 450 € en 550 € incl. BTW

 

Wat is inbegrepen in dit tarief?

 • Catering (behalve voor alcoholische dranken) ;
 • Vormingskosten (materialen, sprekers, zaalverhuur, … zondag-vrijdag);
 • Verplaatsingskosten naar terreinbezoeken;
 • Kosten voor verblijf (tweepersoonskamer zondag-vrijdag).
  • U kan een éénpersoonskamer aanvragen, aan een supplementair tarief van 48 €.
  • Indien u in Brussel wenst te blijven tot zaterdag, kan u één extra nacht aanvragen voor een supplementair tarief van 19 €.

 

Contacteer ons indien de prijs uw deelname bemoeilijkt. Wij bekijken dan samen hoe u zou kunnen deelnemen aan de themaweek: winterschool2021@cocreate.brussels.

Annulatie: indien u minder dan 10 dagen voor aanvang van de themaweek annuleert, zal het integrale inschrijvingsgeld worden behouden door de VZW. 

Inschrijving aan de themaweek vooronderstelt een engagement van 6 volledige dagen: van zondag 3 tot vrijdag 8 januari 2021.

Uit voorgaande edities leerden wij dat een stabiele groep en deelname aan het hele parcours de groepscohesie en de kwaliteit van de vorming zeer ten goede komt. 

Inschrijven voor de themaweek

Voor-
inschrijving

01/07 tot 15/08/2020

Inschrijvingen zijn gesloten

een atelier voorstellen

01/07 tot 01/11/2020

Wil u een atelier voorstellen en organiseren? Vul tussen 1 juli en 15 augustus het formulier in. 

selectie van de deelnemers

28/09/2020

De resultaten van de selectie worden op 28 september 2020 per mail gecommuniceerd.  

Kandidaten zullen worden geselecteerd op basis van volgende criteria:

 • De kandidaat kan voor de gehele duur van de themaweek aanwezig zijn. 
 • De kandidaat heeft ervaring of werkt momenteel aan een project rond participatief/co-creatief/.. onderzoek

 

Buiten deze individuele criteria om, zal het selectiecomité vooral rekening houden met volgende elementen:

 • Een diversiteit van deelnemende profielen (academici, vzw-wereld, burgers, administraties, …) We willen ook verzekeren dat deelnemers zich niet geisoleerd voelen en alleen zijn als vertegenwoordiger van een bepaald profiel.
 • Assurer un équilibre entre jeunes praticien.ne.s et praticien.ne.s expérimenté.e.s
 • Evenwicht tussen Brusselse en niet-Brusselse onderzoeksprojecten. 
 • Evenwicht tussen verschillende praktijken van participatief onderzoek.
 • Genderevenwicht.

definitieve inschrijving

Vanaf 28 september zullen geselecteerde kandidaten de nodige informatie ontvangen om hun inschrijving definitief te maken. Dan zal ook de betaling van de deelnamekosten gevraagd worden. Verder zal de laatste hand gelegd worden aan het definitieve programma (uw atelier bijschaven met de hulp van het wetenschappelijk comité, stemmen voor bepaalde thematieken en ateliers, inschrijven op de ateliers, lezingen, vormingen, bezoeken, van uw keuze).

*Indien u niet wil deelnemen aan de themaweek, maar wel een terreinbezoek wil organiseren, contacteer ons

Organisatie

Aan de basis van deze themaweek ligt een groep van Belgische en Franse praktijkbeoefenaars die in 2019 deelnamen aan de thematische school GDR PARCS “Recherche Action Participative. Au coeur des sciences en société”.  Zij wouden deze ervaring herhalen en verankeren in de Brusselse en Belgische context. 

De organisatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences in samenwerking met een organisatie- en een wetenschappelijk comité en de inputs van een groot aantal mensen uit het veld van de participatieve wetenschap.  

De coördinatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences. 

Confluences biedt een begeleidingskader aan aan actoren (universiteiten en onderzoekscentra, terreinorganisaties, burgers, administarties, etc.) en projecten die werken aan een duurzame en weerbare toekomst en die daarvoor co-creatieve processen willen gebruiken.

Vanaf het definiëren van uw project tot de organisatiestructuur en de kritische analyse en evaluatie, kunnen wij u helpen met het opzetten van een kader en momenten van collectief leren en werken aan sociale innovaties. Wij hebben veel aandacht voor de afstemming op verschillende doelgroepen. 

Wij baseren ons op 4 jaar ervaring in het begeleiden van participatief actie-onderzoek in het kader van de Actie Co-Create die wordt gefinancierd door Innoviris. Ons interdisciplinair team stelt haar netwerk, ervaring, thematische en methodologische kennis, en haar enthousiasme voor co-creatie en innovatie tot uw beschikking.

Contacteer ons

De organisatie van de thelaweek wordt verzorgd door vzw Confluences in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de Université Catholique de Louvain. Het organisatiecomité staat in voor de praktische aspecten van het evenement.  

Leden organisatiecomité
 • Chloé Deligne (FNRS/Université Libre de Bruxelles)
 • Julie Hermesse (LAAP/IACCHOS, UCLouvain)
 • Laure Malchair (ASBL Confluences)
 • Maëlle Van der Linden (ASBL Confluences)
 • Marek Hudon (SBS-EM, Université Libre de Bruxelles)  
 • Nicola da Schio (Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel)

 

Het wetenschappelijk comité bestaat uit Belgische actoren in en rond de Actie Co-Create. Het comité werkt de rode draad van de themaweek uit (identificatie thematieken, bijstaan deelnemers bij het uitwerken van hun ateliers, …)

Leden wetenschappelijk comité

 • Benjamin Carton (CIRFIP/Singuliers-Pluriel)
 • Chloë Angé (GERME, Université Libre de Bruxelles
 • Christian Michelot (CIRFIP/École CentraleSupélec)
 • Étienne Toffin (BASS, Université Libre de Bruxelles)         
 • Guillerme Duvillié (GOM, Université Libre de Bruxelles) 
 • Lotte Damhuis (Fédération des Services Sociaux)    
 • Isabelle Hardy (CIRFIP/Consultante indépendante)
 • Jacques Chevalier (Carleton University)
 • Jean-Emile Berret (CIRFIP/Cabinet développement humain de l’organisation)
 • Simon De Muynck (Centre d’écologie urbaine ASBL)
 • Sylvie Blangy (Centre d’Écologie fonctionnelle et évolutive)
 • Xavier Hulhoven (Action CoCréation, Innoviris)

 

De inhoud en de vorm van de themaweek worden verder ook bepaald met behulp van de inputs van verschillende actoren in het veld van participatief onderzoek: (niet-exhaustieve lijst) : Baptiste Godrie (CREMIS), Barbara Van Dyck (Coventry University), Charlotte Bréda (SEED, Université de Liège), Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel), Kévin Maréchal (GxABT, Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège), Lore Van Praag (Universiteit Antwerpen), Marjolein Visser (Université Libre de Bruxelles), Martine Legris Revel (Université de Lille), Tim Cassiers (BRAL).    

Volgende actoren steunen de themaweek financieel:

Contact

Hebt u meer informatie nodig? Contacteer ons!