Virtueel
 

Inleidende opleiding : 19-23/03/2021 

Themaweek 2021: 29/03-2/04/2021 
 

Co-creatief onderzoek. Evaluatie - uitdagingen - vooruitzichten

OVER DE THEMAWEEK

Context

De huidige gezondheidscrisis heeft een sterke impact op het participatieve onderzoek dat we voeren (PAO/citizen science/participatief onderzoek/enz.). Direct persoonlijk contact is moeilijk geworden, waardoor de mogelijkheden veranderen om samen te denken, te creëren, te innoveren of gewoonweg te werken. Morgen zullen we sommige gewoontes misschien terug opnemen, maar andere kunnen wel eens definitief veranderd zijn. We willen van deze context gebruikmaken om gedachten en ideeën uit te wisselen over veranderingen in onze houding, onze praktijken maar ook over de deelnemers aan deze onderzoeksprojecten. Deze themaweek vormt een gelegenheid om stil te staan bij ons werk en om collectief te sleutelen aan werkmethoden zodat iedereen robuust, collaboratief en inclusief onderzoek kan voeren, zowel met fysieke aanwezigheid als op afstand.

Co-creatief onderzoek verankerd in actie

Filosofie van de week

We stellen voor om samen te komen in virtuele ruimtes, ruimtes voor reflexie en ruimtes van gezamenlijk leren. We bieden tools en theoretische denkoefeningen aan binnen een concrete context om te vermijden dat de verschillende facetten van het co-co-creatief onderzoek worden opgesplitst. De begeleiders van elke ruimte zien erop toe dat iedere stem in het debat gelijkwaardig aan bod komt en dat het methodologische kader ervoor zorgt dat alle stakeholders daadwerkelijk deelnemen. Deze werkruimten moeten de deelnemers de mogelijkheid bieden om zowel theoretische als praktische kennis te integreren.

Is mijn inschrijving voor de themaweek in orde?

Inschrijven voor de themaweek was mogelijk tot 15 januari 2021. Nu de themaweek volzet is, kunnen we helaas geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaarden. Als u wilt nagaan of u geselecteerd bent, contacteer ons !

Themaweek op afstand

Het was absoluut niet eenvoudig om deze themaweek te organiseren. Eerst lieten we de data twee keer opschuiven (juli 2020 en januari 2021) voor de fysieke bijeenkomsten en daarna hebben we beslist om de formule te wijzigen. Om te ontsnappen aan de grillen van de gezondheidscrisis, hebben we beslist om een virtuele themaweek te organiseren in maart 2021.

Ons enthousiasme om deze week met u te organiseren heeft er zeker niet onder geleden! We blijven overtuigd van de relevantie van dit evenement en van het belang om de community van het co-creatieve onderzoek te bezielen en samen na te denken over de co-constructie van praktijken die almaar zinvoller worden. Elke hindernis is ook een gelegenheid om nieuwe oplossingen te bedenken.

We achten het wenselijk om digitale sessies achter een scherm korter te houden dan fysieke bijeenkomsten en hebben dan ook een aangepaste versie van de themaweek gebrouwen. Deze versie 2.0 vindt hoofdzakelijk plaats in de namiddag, van 13.30 tot 18.10 uur. Op maandag 29 maart beginnen we uitzonderlijk om 13.00 uur zodat we elkaar eerst beter kunnen leren kennen. We nodigen u ook uit voor enkele digitale avondsessies (dinsdag en donderdag) en voor een avond ter plekke in Brussel, die zal plaatsvinden voor zover de gezondheidssituatie dit toelaat.

Enkele gouden regels voor een vlot verloop digitale sessies

De Themaweek zal plaatsvinden via het videoconferentieplatform Zoom. In sommige ruimten zullen de workshopverantwoordelijken u nog extra digitale tools aanreiken

 • U ontvangt de links naar de videoconferenties op Zoom.
 • Gelieve de « Zoom »-app op voorhand op uw computer, tablet of smartphone te installeren om tijd te winnen. Gebruik indien mogelijk bij voorkeur uw computer.
 • Als u dit videoconferentieplatform nog niet eerder gebruikte, kunt u deze online tutorial volgen: https://www.youtube.com/watch?v=0rUE3tHHULk&amp%3Bab_channel=RJCollaborationsSolutionsB.V
 • Geraakt u er nog niet helemaal aan uit nadat u de tutorial hebt bekeken, aarzel dan niet om ons per mail te contacteren. Het is belangrijk dat u met deze toepassing overweg kunt om deel te nemen aan de themaweek.

Om problemen met de internetverbinding te voorkomen, raden wij u aan om:

 • Controleer de stabiliteit van uw internetverbinding. Gebruik bij voorkeur een bekabelde internetverbinding (Ethernet) in plaats van wifi.
 • Respecteer de planning van het programma en log enkele minuten vooraf al in zodat de sessies stipt kunnen starten.
 • Maak uzelf bekend wanneer u inlogt: Voornaam NAAM
 • Gelieve uw microfoon uit te schakelen als u niet aan het woord bent en uw camera uit te schakelen als de verbinding niet stabiel is. Aarzel niet om beide weer aan te zetten wanneer u spreekt, dat is aangenamer.
 • Deze ontmoetingen zijn in de eerste plaats gedachtewisselingen. Om het woord te nemen, vragen we u om (virtueel) uw hand op te steken.
 • Via de chat kunt u indien nodig ook iets delen.

Als u tijdens de Themaweek technische problemen ondervindt, kan u contact opnemen per mail en uw telefoonnummer doorgeven. Wij bieden u permanente technische ondersteuning via dit e-mailadres.

Wij bieden ook technische ondersteuning van dinsdag 30 maart tot vrijdag 2 april van 9:30 tot 10:00 uur online.

programma's

De themaweek 2021 bestaat uit twee delen: 5 halve dagen inleidende opleiding over participatief actieonderzoek (PAO) (19-23/03/2021), gevolgd door 5 halve dagen van co-creatieve workshops (29/03-02/04/2021)

Inleidende opleiding:  handige tools voor participatief actieonderzoek

Van vrijdag 19 tot maandag 23 maart 2021

Voorafgaand aan de week organiseren we een inleidende opleiding rond de concepten en tools van participatief actieonderzoek.

 • Co-opleiders: Jacques Chevalier en Michelle Bourassa
 • Taal: Frans
 • Duur: 5 halve dagen van 13.00 tot 17.00 uur
 • Data: van 19 tot en met 23 maart
 • Deelnemers: 40 personen
 • Vereisten: verplichte deelname aan de 5 halve dagen, goede internetverbinding
 • Materiaal: « Guide sur les Moyens habiles de la RAP » (Chevalier, Buckles & Bourassa, 147 pagina’s) bijgewerkt (versie 2021), vanaf december voor iedereen online beschikbaar in het Frans en Engels

Themaweek 2021: co-creatief onderzoek. Evaluatie – uitdagingen – vooruitzichten

Van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april 2021

Van maandag 29 maart tot vrijdag 2 april 2021 ontmoeten we elkaar om samen een week lang te werken rond co-creatief onderzoek. Elke dag wisselen lezingen, workshops, werk in subgroepen en zelfs enkele avondsessies elkaar af.

 • Begeleiders: de deelnemers die een workshop voorstellen, het organisatiecomité van de themaweek en de sprekers.
 • Taal: Nederlands en Frans
 • Duur:
  • 5 namiddagen
  • 2 digitale avonden
  • 1 avond fysieke bijeenkomst in Brussel (voor zover de gezondheidssituatie dit toelaat).
 •     Vereisten:
  • deelname aan minstens 4 halve dagen
  • Goede internetverbinding
  • De “ZOOM” applicatie op uw computer, tablet of smartphone installeren vóór de meeting om geen tijd te verliezen
 • Datum: van 29/03 tot 02/04/2021
 • Deelnemers: 85 personen

De deelnemers ontvingen het programma via e-mail. Als u het niet meer kunt vinden, contacteer ons !

DE KERNTHEMA’S VAN DE THEMAWEEK

 • Co-creatie onderzoek in tijden van gezondheidscrisis
 • De betrokken actoren en hun interacties
 • Het verloop van een co-creatief onderzoeksproject
 • De resultaten en impact van co-creatief onderzoek
 • De grondgedachte van co-creatief onderzoek verankerd in actie

UUROOSTER

Beschrijving van de werkruimtes

(Samenvatting) We spreken dagelijks af om 13.20 uur voor een inleiding bij de dag. Op maandag 29 beginnen we uitzonderlijk om 13.00 uur zodat we de tijd kunnen nemen om kennis te maken. 

(Spreker/begeleiders) De inleidingen worden verzorgd door het organisatiecomité of door het wetenschappelijke comité van de themaweek.

(Taal) De inleidingen worden steeds getolkt naar het Nederlands en het Frans.

(Samenvatting) De voltallige groep komt samen van 13.30 tot 14.30 uur voor een lezing, via dezelfde zoom link. Deze ruimten dienen als collectief inspiratiemoment. Het zijn de enige momenten die met de voltallige groep plaatsvinden.

De lezingen draaien om de centrale thema’s van de week, namelijk:

 1. Co-creatief onderzoek in het licht van de gezondheidscrisis
 2. De bestaansredenen van onze werkwijzen
 3. De actoren en hun interacties
 4. De methoden, tools en technieken
 5. De resultaten uit onze co-onderzoeken en de impact ervan

(Spreker/begeleiders) De namen van de sprekers worden in de loop van maart meegedeeld.

(Taal) Alle lezingen worden getolkt naar het Nederlands en Frans.

(Samenvatting) Er worden pauzes voorzien tussen 14h30 en 15h00 om even de benen te strekken alvorens de workshops van start gaan.

(Samenvatting) Van 15.00 tot 17.00 uur splitsen we op in kleine groepen om aan workshops deel te nemen. Het gaat daarbij niet om de kennisoverdracht. We streven echt naar co-constructie van werkwijzen waarbinnen we onze kennis, competenties en vragen kunnen delen.

Alle workshops draaien om co-creatief onderzoek, maar elke workshop is toegespitst op een specifiek doel, bijvoorbeeld :

 1. Stilstaan bij een onderzoekstool die niet of maar gedeeltelijk heeft gewerkt en zich de vraag stellen waarom en wat er anders had gekund.
 2. Actoren bijeenbrengen die een gemeenschappelijke online tool hebben gebruikt om een evaluatie hiervan te maken en die door te geven aan de anderen.
 3. Een instrument of tool in realtime testen.
 4. Een probleem oplossen.
 5. Individuele ervaringen collectief analyseren.
 6. Een toekomstig evenement uitdenken.
 7. Netwerken en samenwerkingen voorstellen voor nieuwe projecten.
 8. De resultaten van experimenten analyseren en valoriseren.
 9. Andere.

(Begeleiders) De workshops, geselecteerd uit de voorstellen, zijn ontworpen door deelnemers aan de themaweek, die ze ook zullen verzorgen.

(Taal) De workshops worden vaak georganiseerd in de moedertaal van de workshopverantwoordelijke(n). Er wordt getolkt tijdens de workshops als de deelnemers niet dezelfde taal spreken als de begeleider.

(Inschrijvingen) Van 17 tot 28 februari 2021 kunt u zich online inschrijven voor de workshops. U ontvangt de link per e-mail. We vragen dat u zich voor minstens 4 van de 5 namiddagen inschrijft. U zal zien dat het aantal plaatsen per workshop beperkt is. Gelieve u snel in te schrijven om te kunnen deelnemen aan de workshops die u het meest interesseren.

(Samenvatting) Van 17.10 tot 18.10 uur sluiten we de namiddag af met een uitwisseling van 1 uur in kleine groepen. Het doel van deze subgroepen is om terug te blikken op de dag, samen stil te staan bij hetgeen we ervan hebben opgestoken en die ervaring te helpen vertalen naar onze eigen praktijk. Deze uitwisselings- en ondersteuningsmomenten laten ons toe de verworven kennis te delen en beperkingen of moeilijkheden te bespreken die zijn opgedoken. We kunnen deze subgroepen samenstellen volgens onze voorkeuren en wensen. 

Voorbeelden van mogelijke samenstellingen:

 •     Volgens locatie, fysiek of op afstand: Brussel, Parijs, Lille, Montpellier, enz.
 •     Volgens thema: energie, onderwijs, gezondheid, milieu, enz.
 •     Volgens discipline: sociale wetenschappen, biowetenschappen, natuurwetenschappen, wetenschap en maatschappij, enz.
 •     Volgens statuut: groep van promovendi, consultants, of net een mix van statuten, enz.
 •     Volgens voorkeur: voorkeur om te werken met mensen die u al kent, of net om nieuwe mensen te ontmoeten.
 •     Volgens project: tussen partners van eenzelfde onderzoek: als u bijvoorbeeld met verschillende personen deelneemt en de dagen samen wil afsluiten.
 •     Volgens taalgroep: als u een voorkeur hebt om in een Frans- of Nederlandstalige groep te zitten.
 •     Willekeurig: als u graag het lot laat beslissen…

(Inschrijving) Op 1 maart, sturen we u per e-mail een link naar een platform waar u de subgroepen kunt samenstellen. U kunt alvast nadenken over een voorstel. We vragen aan elke groep om een « referentiepersoon » voor het contact tussen het organisatieteam en de groep. Die persoon dient ook na te gaan of alle deelnemers aanwezig zijn en of er niemand verdwaald is.

(Samenvatting) We komen driemaal ‘s avonds samen voor een informelere bijeenkomst. We spreken af op dinsdag 30 maart en donderdag 1 april, telkens van 20.00 tot 21.30 uur, voor 2 virtuele avondsessies. Tijdens die sessies komen we in een ontspannen setting samen voor een gezellige activiteit. Op woensdag 31 maart spreken we op locatie af voor een avondsessie in Brussel. Deze avond zal enkel plaatsvinden indien de gezondheidscrisis verbetert tegen eind maart.

GEDETAILLEERD PROGRAMMA VAN DE WORKSHOPS

Deadlines

Voor alle geselecteerde deelnemers

Van 18 februari tot 28 februari 2021

WORKSHOP INSCHRIJVINGEN

U hebt 15 dagen om zich in te schrijven voor de workshops waar u interesse voor heeft. We vragen u om deel te nemen aan minstens 4 van de 5 namiddagen. De plaatsen in elk zijn beperkt. Wie zich eerst inschrijft, wordt geselecteerd indien hij/zij voldoet aan de voorwaarden gesteld door de workshopverantwoordelijken (bijv. een workshop voor onderzoekers, een workshop voor begeleiders in het werkveld, een workshop voor iedereen, enz.).

Vóór 1 maart 2021

UW POSTADRES doorgeven om het welkomstpakket te ontvangen

Van 1 maart tot 15 maart 2021

INSCRIJVING IN SUBGROEPEN

Via een platform dat u per e-mail ontvangt

Vóór 15 maart 2021

UW BIJDRAGE IN DE KOSTEN OVERMAKEN

In het geval van annulering minder dan 10 dagen voor de start van de themaweek behoudt de vzw het volledige inschrijvingsbedrag. Indien u praktische informatie nodig hebt om de factuur te betalen, kunt u contact opnemen met ons.

Woensdag 17 maart 2021 (16u00-18u00)

technische ondersteuningssessie voor deelnemers die willen ontdekken hoe ze Zoom, Mural of Google doc kunnen gebruiken voordat ze met de themaweek beginnen.

Van 19 maart tot 23 maart 2021

deelname van een deel van de deelnemers aan de inleidende opleiding

Van 29 maart tot 2 april 2021

DEELNAME AAN DE THEMAWEEK

Voor de workshopverantwoordelijken

Dinsdag 23 februari 2021

Vrije deelname aan de begeleidingssessie voor atelierverantwoordelijken. Deze sessie richt zich enkel tot atelierverantwoordelijken. Ze wordt samengesteld op basis van de enquête ingevuld door de atelierverantwoordelijken. De sessie wordt gegeven door Hélène Gadenne en Emilie Dias

Woensdag 10 maart 2021

Afronden van de voorbereiding van uw atelier door uw atelierfiche zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Voor 20 maart 2021

Laat de deelnemers aan je workshop weten of ze iets moeten voorbereiden, iets moeten meebrengen of ergens specifiek rekening mee moeten houden voor de start van de Themaweek. Wij sturen jullie begin maart alle mailadressen van de workshop deelnemers.

Van 29 maart tot 2 april 2021

ANIMATIE VAN UW ATELIER

Woensdag 10 maart 2021

Eventuele documenten opgemaakt tijdens uw atelier(s) doorgeven aan het team dat de week organiseert;

Voor de referenten van subgroepen

Voor 20 maart 2021

Neem contact op met iedereen die zich in uw subgroep heeft ingeschreven om te bespreken hoe jullie te werk zullen gaan. Als jullie fysiek samenkomen, zorg ervoor dat jullie over een ruimte beschikken waar de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd. Als jullie digitaal samenkomen, zorg ervoor dat iedereen de link naar de digitale werkruimte goed heeft ontvangen. Aarzel niet om telefoonnummer uit te wisselen zodat jullie elkaar kunnen bereiken in geval van nood of technische moeilijkheden.

Maandag 15 maart (17u00-18u00)

informatiebijeenkomst voor referenten van subgroep op Zoom

Van maandag 29 maart tot donderdag 2 april

Check of iedereen die zich heeft ingeschreven in uw subgroep ook effectief aanwezig is en dat niemand de (digitale) weg is kwijtgeraakt.

Ter herinnering: subgroepen zullen worden gevormd vanaf 1 maart 2021. U zal per mail een link krijgen naar een platform waar u zich in subgroepen kan organiseren. Meer info over de subgroepen in het programma.

Organisatie

Aan de basis van deze themaweek ligt een groep van Belgische en Franse praktijkbeoefenaars die in 2019 deelnamen aan de thematische school GDR PARCS “Recherche Action Participative. Au coeur des sciences en société”.  Zij wouden deze ervaring herhalen en verankeren in de Brusselse en Belgische context. 

De organisatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences in samenwerking met een organisatie- en een wetenschappelijk comité en de inputs van een groot aantal mensen uit het veld van de participatieve wetenschap.  

De coördinatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences. 

Confluences biedt een begeleidingskader aan aan actoren (universiteiten en onderzoekscentra, terreinorganisaties, burgers, administarties, etc.) en projecten die werken aan een duurzame en weerbare toekomst en die daarvoor co-creatieve processen willen gebruiken.

Vanaf het definiëren van uw project tot de organisatiestructuur en de kritische analyse en evaluatie, kunnen wij u helpen met het opzetten van een kader en momenten van collectief leren en werken aan sociale innovaties. Wij hebben veel aandacht voor de afstemming op verschillende doelgroepen. 

Wij baseren ons op 4 jaar ervaring in het begeleiden van participatief actie-onderzoek in het kader van de Actie Co-Create die wordt gefinancierd door Innoviris. Ons interdisciplinair team stelt haar netwerk, ervaring, thematische en methodologische kennis, en haar enthousiasme voor co-creatie en innovatie tot uw beschikking.

Contacteer ons

De organisatie van de themaweek wordt verzorgd door vzw Confluences in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de Université Catholique de Louvain. Het organisatiecomité staat in voor de praktische aspecten van het evenement.  

Leden organisatiecomité
 • Chloé Deligne (FNRS/Université Libre de Bruxelles)
 • Emilie Dias
 • Hélène Gadenne
 • Julie Hermesse (LAAP/IACCHOS, UCLouvain)
 • Laure Malchair (ASBL Confluences)
 • Maëlle Van der Linden (ASBL Confluences)
 • Marek Hudon (SBS-EM, Université Libre de Bruxelles)  
 • Nicola da Schio (Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel)

 

Het wetenschappelijk comité bestaat uit Belgische actoren in en rond de Actie Co-Create. Het comité werkt de rode draad van de themaweek uit (identificatie thematieken, bijstaan deelnemers bij het uitwerken van hun ateliers, …)

Leden wetenschappelijk comité

 • Benjamin Carton (CIRFIP/Singuliers-Pluriel)
 • Chloë Angé (GERME, Université Libre de Bruxelles
 • Christian Michelot (CIRFIP/École CentraleSupélec)
 • Étienne Toffin (BASS, Université Libre de Bruxelles)         
 • Guillerme Duvillié (GOM, Université Libre de Bruxelles) 
 • Lotte Damhuis (Fédération des Services Sociaux)    
 • Isabelle Hardy (CIRFIP/Consultante indépendante)
 • Jacques Chevalier (Carleton University)
 • Jean-Emile Berret (CIRFIP/Cabinet développement humain de l’organisation)
 • Simon De Muynck (Centre d’écologie urbaine ASBL)
 • Sylvie Blangy (Centre d’Écologie fonctionnelle et évolutive)
 • Xavier Hulhoven (Action CoCréation, Innoviris)

 

De inhoud en de vorm van de themaweek worden verder ook bepaald met behulp van de inputs van verschillende actoren in het veld van participatief onderzoek: (niet-exhaustieve lijst) : Baptiste Godrie (CREMIS), Barbara Van Dyck (Coventry University), Charlotte Bréda (SEED, Université de Liège), Eric Corijn (Vrije Universiteit Brussel), Kévin Maréchal (GxABT, Gembloux Agro-Bio Tech/ULiège), Lore Van Praag (Universiteit Antwerpen), Marjolein Visser (Université Libre de Bruxelles), Martine Legris Revel (Université de Lille), Tim Cassiers (BRAL).    

Deze themaweek wordt mogelijk en toegankelijker gemaakt dankzij de volgende steun:

Contact

Hebt u meer informatie nodig? Contacteer ons!