VACATURE

Vzw Confluences zoekt een deeltijdse Project Manager voor het luik “overheidsdiensten” van het project “BrusselsDonut”

Confluences bestaat uit een team van zes personen. Onze missie is het begeleiden en coachen van organisaties en collectieven die zich inzetten voor een duurzame toekomst via een proces van co-creatie, binnen onderzoeksprojecten of acties. Concreet bieden wij ondersteuning op maat om personen en organisaties te helpen bij het uitwerken van nieuwe oplossingen samen met diverse stedelijke actoren. Hiertoe bieden wij hun opleidingen, groeps- of individuele begeleiding, procesfacilitering, … aan.

Ons team bestaat uit een mix van verschillende achtergronden: academici, deskundigen in actie-onderzoek, stadsontwikkeling, burgerparticipatie, maatschappelijk werk, communicatie, … Deze diversiteit is nodig om complexe en transdisciplinaire projecten te ondersteunen die gericht zijn op de toekomst van Brussel. 

Functiebeschrijving

Confluences zoekt een Project Manager voor het luik “overheidsdiensten” van het project “BrusselsDonut”.

U werkt nauw samen met een andere Project Manager binnen onze vzw, en met partners in de associatieve en academische sector, zoals ICHEC.

Dit project is de opvolger van de eerste fase van het BrusselsDonut-project, dat in 2020-2021 werd uitgevoerd over een periode van 10 maanden. Voor meer informatie over deze eerste fase kunt u terecht op: www.donut.brussels.

Het BrusselsDonut team begint nu aan de tweede fase van het project, die bestaat uit het operationaliseren van de Donut theorie met een aantal overheidsdiensten, verenigingen en bedrijven. Naast een eerste kennismaking met de Donut theorie, is het de bedoeling deze actoren in staat te stellen om zich het Donut model en bijhorende tools eigen te maken met als doel hun activiteiten te transformeren richting een meer veerkrachtige en distributieve economische transitie. Tegelijkertijd zal het BrusselsDonut team conferenties en infosessies over de Donut blijven geven om dit instrument ook bekend te maken bij een breder en minder goed geïnformeerd publiek.

Je belangrijkste taken als Project Manager van BrusselsDonut binnen het luik “overheidsdiensten” zijn:

  • Je bent het belangrijkste contactpunt voor de Brusselse overheidsdiensten, zowel diegenen die al bij de eerste fase van het project betrokken waren als nieuwe overheidsdiensten.
  • Deze overheidsdiensten begeleiden via een bewustmakings- en opleidingsprogramma dat varieert van een brede aanpak tot specifieke ondersteuning op maat.
  • Organiseren van workshops en conferenties over de Donut.
  • Zorgen voor de administratieve opvolging van het subsidiedossier dat door Brussel Economie en Werkgelegenheid werd toegekend, organiseren van stuurcomités, evaluatie en rapportage van activiteiten.
  • Nauw samenwerken met het team van Confluences en meer bepaald met de projectleider van BrusselsDonut, alsook met de projectpartners zoals ICHEC, om de vooropgestelde projectdoelen te halen.

Wie ben jij ?

Je hebt een sterke interesse in Brussel, haar stedelijke vragen en uitdagingen. Je bent geïnteresseerd in economische transitie en onderschrijft de regeneratieve en distributieve visie van de Donut theorie en haar auteur Kate Raworth.

Je bent graag in dialoog en kunt je aanpassen aan mensen met zeer uiteenlopende profielen (overheidsdiensten, academische sector, privésector, terreinactoren, burgers, …). Je hebt een goede kennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een breed netwerk binnen de stedelijke overheidsdiensten en je voelt je comfortabel bij het communiceren met ministeriële kabinetten.

Je bent in staat om een vormende en een coachende aanpak te hanteren die vertrouwen en welwillendheid combineert met assertiviteit, kritisch denken en de bereidheid om verder te kijken. Je bent aandachtig en nauwgezet in je werk.

Je kan meta-reflecties vertalen naar concrete en nuttige oefeningen in de context van BrusselsDonut. Je houdt van de uitdaging om betrokken te zijn bij nieuwe en ambitieuze projecten, en je hebt geen schrik om te experimenteren met nieuwe tools en methodes.

Je hebt affiniteit met het schrijven van projectdossiers, monitoring en evaluatie, het rapporteren van activiteiten. Je voelt je op je gemak in de omgang met financierders en donors.

Je hebt een relevant diploma en ten minste 5 jaar relevante ervaring. Drietalig profiel gewenst (FR, EN, NL).

.

Praktisch

Tewerkstelling – 40 à 50% (te bepalen aan de hand van je werkervaring) voor een vaste periode van 2 jaar (met de mogelijkheid van verlenging afhankelijk van verkregen subsidies)

Werkplaats – Brussel-Centrum

Mogelijkheid tot gedeeltelijk telewerken

hie kandidaat stellen?

Stuur je CV (maximaal 2 pagina’s) en een schriftelijke motivering in elektronisch formaat naar job@donut.brussels vóór 13/03/22.

Mogelijke startdatum: april 2022

De kandidaten op de shortlist zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke opdracht (digitaal), gevolgd door een interview.