COnfluences in een notendop

U bent een organisatie, een bestuur, een universiteit, een vereniging of een collectief en u legt zich toe op een duurzamere en veerkrachtigere toekomst van uw grondgebied? U streeft naar innovatieve oplossingen via participatie van verschillende doelgroepen en het kruisen van kennis? Confluences biedt u een begeleidend kader om alle betrokken actoren (universiteiten, onderzoekscentra, verenigingen op het terrein, geëngageerde burgers, buurtbewoners, administraties…) samen te brengen in een echt co-creatieproces. 

Vanaf de definitie van uw project tot de operationele uitvoering ervan, met inbegrip van governance of het in perspectief plaatsen, helpen we u een kader en ruimte voor collectief leren opzetten, om gezamenlijk kennis of sociale innovaties voort te brengen die aangepast zijn aan alle betrokken groepen.

Ons interdisciplinaire team is al zes jaar actief in het begeleiden van Co-create projecten binnen het Brussels Gewest en biedt u zijn ervaring, zijn netwerk, zijn kennis van uiteenlopende thema’s en vooral zijn overtuiging van de kracht van co-creatie.

ONZE VISIE

Iedere persoon telt. Elke ervaring is uniek en kan een verrijking zijn voor het algemene streven naar een betere wereld. Iedereen moet zich gelegitimeerd voelen, zijn ervaring kunnen inbrengen en mee kunnen zoeken naar oplossingen. We zijn er immers van overtuigd dat betrokkenheid het mogelijk maakt om meer solide, meer duurzame en meer creatieve kennis en oplossingen op te bouwen.

Omdat de wereld verandert, omdat crises elkaar opvolgen, moeten alle goede wil, alle ervaring en alle kennis worden ingezet om na te denken over een betere toekomst, met het oog op sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid. Die principes staan centraal in onze begeleiding.

ONZE PRINCIPES

Vertrouwen

Begeleiden betekent bereid zijn de nodige tijd te nemen om geleidelijk een vertrouwensrelatie op te bouwen. Luisterbereidheid en beschikbaarheid staan centraal in ons werk.

Veelheid van stemmen

We valoriseren de veelheid van stemmen, zowel binnen ons team als in de voorgestelde begeleiding. We letten erop dat de begeleide projecten ruimte scheppen voor gedefavoriseerde groepen. En dat ieders creativiteit aan bod kan komen. 

Voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

We werken samen met actoren die inzetten op een transformatie naar een veerkrachtigere samenleving vanuit sociaal, ecologisch en economisch oogpunt.

Verantwoorde keuzes

Bij het maken van keuzes hanteren we drie basisprincipes: transparantie, ethiek en efficiëntie, om de financiële middelen optimaal te besteden aan het sociale doel.

ONS TEAM

Confluences bestaat vandaag uit een team van 7 personen. Een jong (van geest) en geëngageerd team, dat bruist van energie, om dingen in beweging te zetten voor een meer rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame wereld. Dankzij onze uiteenlopende basisopleidingen (talen, architectuur, politieke wetenschappen, antropologie, geschiedenis) is onze kijk op sociale transformatie complex en veelzijdig. Ons persoonlijke en professionele traject bracht ons in contact met heel wat kringen (academisch, verenigingen, politiek, internationale instellingen, privésector, overheidsdiensten, enz.), zodat we er een goed inzicht in hebben en ze optimaal kunnen begeleiden. We ontvangen u in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans, maar vooral met veel plezier.  

Laure

Laure is romaniste met een aggregaat hoger secundair onderwijs. Ze behaalde ook een diploma Europese studies en Mensenrechten. Tijdens haar loopbaan dompelde ze zich onder in heel uiteenlopende professionele en culturele omgevingen. Laure deed ervaring op in projectbeheer en -begeleiding op bij verschillende Brusselse netwerken en actoren. Die stelt ze als directrice van de vzw nog steeds ten dienste van de co-creatievee projecten binnen Confluences.

 

Tessa

Deze geëngageerde historica, met een fascinatie voor de mobilisatie van gedeelde kennis en collectieve actie, doctoreerde met een participatief actie onderzoeksprojectop participatief actieonderzoek via de etnografische film. 

Bij Confluences zet ze in op haar expertise in participatieve, -visuele en narratieve methoden, met bijzondere aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Tessa begeleid projecten binnen het Co-create adviescentrum en Ook beheert ze coördineert ook het Europese TRANS-PED project.

 

Anaïs

Anaïs heeft een diploma economie en ontwikkeling op zak en volgde ook een opleiding om zelf te kunnen lesgeven.


Bij Confluences staat ze in voor de organisatie van evenementen en de coördinatie van het personeel. Van human resources tot de organisatie van gezellige momenten… Anaïs is in de weer voor haar team!

 

Anne-Laurence

Toegewijd aan een eerlijkere, meer inclusieve en meer veerkrachtige wereld, is Anne-Laurence gepassioneerd door de dynamiek van gezamenlijk onderzoek dat de kracht ontwikkelt om samen te handelen. Ze is bezig met de afronding van haar doctoraat
in onderwijs- en opleidingswetenschappen over dit thema en in relatie tot de kwestie van collectief geweld.
Als psychologe van opleiding heeft ze tien jaar ervaring in het faciliteren van groepen uit verschillende institutionele culturen, die ze nu goed kan gebruiken in de Co-create projecten bij Confluences.

 

Barbara

Barbara heeft een diploma in bedrijfskunde met een specialisatie in marketing. Zeen heeft een gevarieerde parcours afgelegdachtergrond variërend van de privé-particuliere sector tot de openbare sectorvrijwilligerssector met een terugkerende focus op sociale rechtvaardigheid. Barbara is gespecialiseerd in domeinen’s expertise ligt op het gebied van eerlijke handel, duurzame voeding, de export van voeding en textielketens (voeding en textiel) en projectmanagement. Binnen Confluences is Barbara verantwoordelijke voor het BrusselsDonut project.

 

Paul

Na zijn studies Wijsbegeerte en Politieke Wetenschappen heeft Paul de gelegenheid gehad om verschillende stages te lopen op het gebied van de politieke ecologie. Vervolgens werkte hij voor zijn eerste baan als politiek assistent bij een federatie van jongerenorganisaties. Omdat hij echter een echte belangstelling koestert voor de ecologische en sociale overgangsproblemen van onze samenlevingen, besloot hij zich te “heroriënteren” om in 2022 het Donut-avontuur op Confluences te lanceren.

 

Pierre

Als politicoloog van opleiding heeft Pierre tot nu toe voornamelijk in de journalistiek gewerkt (L’Avenir, J-Terre, RTBF…).

Onlangs keerde Pierre terug naar de wereld van de politiek alsdoor parlementair assistentattaché te worden voor Ecolo. Een missie die hij nu combineert met die van communicatie-verantwoordelijke van het Co-create Adviescentrum voor het Co-create programmaSteunpunt., Met zijn journalistieke blik maakt Pierre co-creatieve projecten zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek.