COnfluences in een notendop

U bent een organisatie, een bestuur, een universiteit, een vereniging of een collectief en u legt zich toe op een duurzamere en veerkrachtigere toekomst van uw grondgebied? U streeft naar innovatieve oplossingen via participatie van verschillende doelgroepen en het kruisen van kennis? Confluences biedt u een begeleidend kader om alle betrokken actoren (universiteiten, onderzoekscentra, verenigingen op het terrein, geëngageerde burgers, buurtbewoners, administraties…) samen te brengen in een echt co-creatieproces. 

Vanaf de definitie van uw project tot de operationele uitvoering ervan, met inbegrip van governance of het in perspectief plaatsen, helpen we u een kader en ruimte voor collectief leren opzetten, om gezamenlijk kennis of sociale innovaties voort te brengen die aangepast zijn aan alle betrokken groepen.

Ons interdisciplinaire team is al vijf jaar actief in het begeleiden van Co-create projecten binnen het Brussels Gewest en biedt u zijn ervaring, zijn netwerk, zijn kennis van uiteenlopende thema’s en vooral zijn overtuiging van de kracht van co-creatie.

ONZE VISIE

Iedere persoon telt. Elke ervaring is uniek en kan een verrijking zijn voor het algemene streven naar een betere wereld. Iedereen moet zich gelegitimeerd voelen, zijn ervaring kunnen inbrengen en mee kunnen zoeken naar oplossingen. We zijn er immers van overtuigd dat betrokkenheid het mogelijk maakt om meer solide, meer duurzame en meer creatieve kennis en oplossingen op te bouwen.

Omdat de wereld verandert, omdat crises elkaar opvolgen, moeten alle goede wil, alle ervaring en alle kennis worden ingezet om na te denken over een betere toekomst, met het oog op sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid. Die principes staan centraal in onze begeleiding.

ONZE PRINCIPES

Vertrouwen

Begeleiden betekent bereid zijn de nodige tijd te nemen om geleidelijk een vertrouwensrelatie op te bouwen. Luisterbereidheid en beschikbaarheid staan centraal in ons werk.

Veelheid van stemmen

We valoriseren de veelheid van stemmen, zowel binnen ons team als in de voorgestelde begeleiding. We letten erop dat de begeleide projecten ruimte scheppen voor gedefavoriseerde groepen. En dat ieders creativiteit aan bod kan komen. 

Voor een rechtvaardige en duurzame samenleving

We werken samen met actoren die inzetten op een transformatie naar een veerkrachtigere samenleving vanuit sociaal, ecologisch en economisch oogpunt.

Verantwoorde keuzes

Bij het maken van keuzes hanteren we drie basisprincipes: transparantie, ethiek en efficiëntie, om de financiële middelen optimaal te besteden aan het sociale doel.

ONS TEAM

Confluences bestaat vandaag uit een team van zes personen. Een jong (van geest) en geëngageerd team, dat bruist van energie, om dingen in beweging te zetten voor een meer rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame wereld. Dankzij onze uiteenlopende basisopleidingen (talen, architectuur, politieke wetenschappen, antropologie, geschiedenis) is onze kijk op sociale transformatie complex en veelzijdig. Ons persoonlijke en professionele traject bracht ons in contact met heel wat kringen (academisch, verenigingen, politiek, internationale instellingen, privésector, overheidsdiensten, enz.), zodat we er een goed inzicht in hebben en ze optimaal kunnen begeleiden. We ontvangen u in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans en Italiaans, maar vooral met veel plezier.  

Laure

Laure is romaniste met een aggregaat hoger secundair onderwijs. Ze behaalde ook een diploma Europese studies en Mensenrechten. Tijdens haar loopbaan dompelde ze zich onder in heel uiteenlopende professionele en culturele omgevingen. Laure deed ervaring in projectbeheer en begeleiding op bij verschillende Brusselse netwerken en actoren. Die stelt ze als directrice van de vzw nog steeds ten dienste van co-create projecten binnen Confluences.

 

Lize

Stedenbouwkundige, migratieonderzoekster, klimaatactiviste, overtuigd Brusselse. In haar begeleiding probeert Lize die ervaringen en affiniteiten te integreren met verschillende thema’s en universums, waarbij ze altijd oog heeft voor “het grotere geheel”. 

Tessa

Deze geëngageerde historica, met een fascinatie voor de mobilisatie van gedeelde kennis en collectieve actie, doctoreerde op participatief actieonderzoek via de etnografische film. 

Bij Confluences zet ze in op haar expertise in participatieve-visuele methoden, met bijzondere aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Ook beheert ze het Europese TRANS-PED project.

 

Louise 

Louise koestert een passie voor territoriale vraagstukken. Ze is opgeleid in hedendaagse geschiedenis en was binnen de sociale economie en duurzame ontwikkeling actief in België en in het buitenland. Ze begeleidt samenwerkingsverbanden met meerdere actoren en overlegprocessen.

Anaïs

Anaïs heeft een diploma economie en ontwikkeling op zak en volgde ook een opleiding om zelf te kunnen lesgeven.


Bij Confluences staat ze in voor de organisatie van evenementen en de coördinatie van het personeel. Van human resources tot de organisatie van gezellige momenten… Anaïs is in de weer voor haar team!