WORKSHOPS

DOELSTELLINGEN

Van 15u tot 17u werden de deelnemers.sters verdeeld in kleine groepen om aan workshops deel te nemen. Dit waren geen ruimten voor kennisoverdracht, maar echt ruimten voor co-constructie van praktijken waar we onze kennis, vaardigheden en vragen deelden.

Alle workshops waren gericht op co-creatief onderzoek, maar ze hadden elk specifieke doelstellingen, bijvoorbeeld:

  1. Terugkomen op een onderzoeksproces dat niet of slechts gedeeltelijk heeft gewerkt, met de vraag waarom en wat anders had gekund;
  2. Bijeenbrengen van actoren rices die een gemeenschappelijke online-tool hebben gemobiliseerd, om de tool te evalueren en aan anderen door te geven.
  3. Testen van een apparaat of tool in real time.
  4. Een probleem oplossen.
  5. Collectief analyseren van de individuele ervaringen.
  6. Bedenken van een toekomstig evenement.
  7. Netwerken en samenwerkingsverbanden voor nieuwe projecten voorstellen.
  8. Analyseren en valoriseren van de resultaten van experimenten.
  9. Andere

 

WORKSHOPPROGRAMMA

Voor meer informatie over de inhoud van de workshops kunt u het volledige programma van de Themaweek en het activiteitenverslag raadplegen.

MIDDELEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN VIRTUELE WORKSHOP

Selectiecriteria voor de workshops

Kit van de atelierverantwoordelijke

 

Kit van de workshopbegeleider

 

Begeleidingssessie: leiden van workshops op afstand (visuele ondersteuning)

 

Toolkit voor gebruik op afstand

Enkele tips en beperkingen bij het omzetten van een face-to-face evenement in een evenement op afstand

 

Enkele foto’s van de workshops

Previous slide
Next slide