SUBGROEPEN

doelstellingen

Elke dag nodigden we de deelnemers uit om terug te blikken op de gebeurtenissen van de dag, in subgroepen die van maandag tot donderdag face-to-face en op afstand plaatsvonden.

Deze subgroepen hadden meerdere doelstellingen:

  • Terugblikken op de voorbije dag om elkaar vragen te stellen over wat ze hebben geleerd.
  • De deelnem.ers.sters helpen om de lessen van elke dag in hun eigen praktijk om te zetten.
  • Delen wat ze hebben geleerd en bespreken van de ondervonden limieten of moeilijkheden.
  • Het nuttige aan het aangename paren, door ondanks de overschakeling op afstandssessies te trachten momenten van spontane uitwisseling en discussie tot stand te brengen, zoals men die zou hebben gehad tijdens de koffiepauze van 10 uur of in de cafetaria tijdens het eten.

MIDDELEN BESCHIKBAAR VOOR DEZE BEZINNINGSTIJD VAN DE SUBGROEP

Alleen in het Frans

Vidéo d’explication des sous-groupes + tutoriel d’utilisation de MURAL