doelstellingen

Bij twee gelegenheden kwamen we ’s avonds bijeen om op een minder formele manier van gedachten te wisselen. Deze avonden boden ons de gelegenheid elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer rond lichte animatie. We kwamen tijdens 2 virtuele avonden bijeen op dinsdag 30 maart en donderdag 1 april van 20u00 tot 21u30.

DINSDAG 30 MAART 2021: ONTDEKKING VAN BRUSSELSE PRODUCENTEN

We organiseerden een virtueel bezoek en een proeverij van producten van twee Brusselse bedrijven die stedelijk afval recycleren en een nieuw leven geven: Brussels Beer Project & BeerFood. Deze producten werden vóór de week met de post naar de deelnem.ers.sters gestuurd.

DONDERDAG 1 APRIL 2021: VOORSTELLENBEURS

Om het einde van de Week te vieren en na te denken over de voortzetting van onze samenwerking, hebben we een voorstellenbeurs georganiseerd, zoals ook is gebeurd op de themaweek van GDR PARCS. Deze avond stelde ons in staat concrete elementen aan te bieden en te vragen aan de anderen, met de bedoeling de themaweek vanuit professioneel en relationeel oogpunt op te volgen. Bv. lancering van een denktank, volgende themawe(e)k(en), lancering van een gemeenschap van onderzoek.ers.sters, schrijven van een persartikel, bezoek aan een regio, enz.

Om meer te weten te komen over de inhoud van de avonden, kunt u het activiteitenverslag raadplegen (alleen in het Frans).

conclusie

Op de laatste dag van de themaweek stelden we voor om even afstand te nemen en te evalueren welke elementen als positief werden ervaren en welke voor verbetering vatbaar waren.

Bij de conclusie geproduceerde hulpmiddelen