THEMAWEEK. Co-creatief onderzoek

PARTNERS: vRIJ UNIVERSITEIT BRUSSELS, Université libre de bruxelles, université catholique de louvain

De vzw Confluences organiseerde haar eerste Themaweek over co-creatief onderzoek. Het evenement vond online en fysiek plaats in Brussel. Het bracht 81 personen met verschillende achtergronden samen die betrokken zijn bij participatieve wetenschap: onderzoek.ers.sters, burgers, projectleid.ers.sters, financiers, consultants, enz. Een echte stap voorwaarts voor het participatief onderzoek en de gemeenschap van co-creators.trices en een geslaagde uitdaging voor de vzw!

De themaweek 2021 bestaat uit twee delen: 5 halve dagen inleidende opleiding over participatief actieonderzoek (19-23/03/2021), gevolgd door 5 halve dagen van ateliers in co-productie volgens de PAO-methodiek (29/03-02/04/2021).

"We waren tegelijkertijd ver weg en zo dichtbij! Ik voelde me echt deel van een bijzonder inspirerende gemeenschap... Ik vond het erg leuk om allerlei nieuwe praktijken te ontdekken en vooral om ermee te experimenteren"
Marie, ONDERZOEKSTER EN BURGER
deelneemster aan de Themaweek

Terreinexpertise - post-covid België

PARTNERS : Université libre de bruxelles, pwc, ecores

Confluences heeft deelgenomen aan de Studie over een duurzamer, inclusiever en veerkrachtiger België na de Covid-19-crisis. Deze studie analyseerde de maatregelen die sinds het begin van de COVID-crisis zijn genomen en stelde aan de federale regering concrete pistes en doelstellingen voor in de vorm van een lijst van aanbevelingen, met de nadruk op sociaaleconomische thema’s en sociale ongelijkheden.

De studie is gebaseerd op bevindingen op het terrein over de sociaaleconomische gevolgen van de crisis. Confluences organiseerde een workshop en een reeks interviews om de gevolgen van de ‘COVID-crisis’ in kaart te brengen, met achttien personen met heel uiteenlopende professionele achtergronden (treinmachiniste, ziekenhuispsycholoog, juridisch medewerkster, sociaal bemiddelaar, bedrijfsleider, schoonmaakster, opvoeder, advocaat, bedrijfsadviseur, arts, enzovoort).

De bevindingen ondersteunden de identificatie van werkthema’s die in de kritische inventaris van de onderzoekers moeten worden opgenomen, zetten aan tot reflectie en illustreerden enkele van de uitspraken van de onderzoekers.

"Ik vond het leuk om de verbanden tussen de verschillende vakgebieden te zien. We ervaren dezelfde dingen, maar vanuit een andere invalshoek. Voor een goed begrip is het in ons belang om verder te kijken dan onze eigen sectoren ."
Julie,psychologe in een ziekenhuis
en deelneemster aan de workshop van Confluences

PRAKTIJKGROEPEN

Ons team bedacht en leidde regelmatige intervisie- en praktijkgroepen voor de 22 projecten die in het kader van de Co-createactie van Innoviris werden gefinancierd. Deze groepen zijn gebaseerd op de uitwisseling van ervaring tussen gelijken en op ervaringsleren.

Onze rol bestond erin de voorwaarden te creëren om iedereen te laten deelnemen, voor iedereen de mogelijkheid te scheppen om zijn kennis in te brengen en om de ervaring van sommigen tot voedingsbron van de kennis van anderen te maken.

Enkele thema’s die de Co-Create groepen hebben gekozen en uitgewerkt: 

 • Het scheppen van de voorwaarden voor co-constructie
 • Planning en co-creatie
 • Co-creëren met actoren-gebruikers die geen partners van het project zijn
 • De rol van ‘tussenobjecten’ in projecten
 • Een verslag opstellen in co-creatie
"Dit zijn inspirerende momenten
van uitwisseling en ontmoeting tussen projecten "
Karine boussart,projectcoördinatrice
man'aige - co-create 2019

Opleiding in participatief actieonderzoek

gefinancierd door: inNOviris

De afgelopen vier jaar hebben we in het kader van de Co-createactie een opleiding in co-creatief onderzoek georganiseerd voor de deelnemers aan door Innoviris gefinancierde projecten. Aan de hand van praktische oefeningen worden projectleid.ers.sters bewust gemaakt van de grondbeginselen van de aanpak en ontdekken zij nieuwe methoden en tools die op hun projecten zijn afgestemd.

Een greep uit de behandelde thema’s:

 • Hoe de verwachtingen van de deelnemers vaststellen?
 • Hoe ons project evalueren?
 • Hoe een participatief project plannen?
 • Hoe de sterke en zwakke punten van een activiteit identificeren?
 • Hoe de resultaten valideren?
 • Hoe de gewoonten, angsten en overtuigingen identificeren die het succes van een project in de weg staan?
 • Wie moet er bij het project betrokken worden, wil het echt collaboratief zijn?
« De opleiding stelde ons in staat om de mate van werkelijke betrokkenheid van de burgers bij ons onderzoeksproject te evalueren. Tot nog toe gebruikten we heel traditionele methoden voor gegevensextractie. De tijdens de opleiding gemaakte reflecties en de ontdekte tools zullen ons helpen om tot meer participatie te komen. »
Maëlle Van der Linden, ONDERZOEKSTER
Project Wood in Molenbeek, co-create 2016

Burger jury

gefinancierd door: inNOviris

Sinds 2018 brengen we elk jaar een groep Brusselaars met verschillende achtergronden bijeen en leiden we hen op om deel te nemen aan de evaluatie van kandidaat-projecten voor de Co-createactie van Innoviris. Op die manier spelen we de rol van begeleider in een proces van empowerment voor zowel burgers als instellingen.

Zonder echte kennis van het programma bij aanvang, noch van de centrale thema’s ervan en uiteraard zonder enig verband met de te evalueren projecten, waren de meesten niet afkomstig uit een publiek ‘in transitie’, dat zich ten volle bewust was van de uitdagingen van de stedelijke veerkracht. 

We hebben hen een voorbereiding in verschillende sessies aangeboden. Die hadden zowel tot doel hen inzicht te verschaffen in het institutionele kader van de kapitaalverschaffer en de rol van een jurylid, als hen te verzekeren van hun legitimiteit en de juistheid van hun oordeel.

«De ontvangst van de dossiers toont de nederige kant van de projecten.
En dat maakt ook ons als jury weer nederig. »
Hélène Stryckman, burger
Burgerjurylid voor Innoviris

Co-Create Forum

Het Co-Create Forum bracht in oktober 2018 gedurende twee dagen de leden van de projecten van de Co-Create 2015-generatie samen. Het doel was de projecten te begeleiden, zodat ze hun ervaring met co-creatie konden delen, de resultaten van hun onderzoek promoten en de boodschap verspreiden, zodat anderen deze ideeën op hun beurt konden oppikken.

Op het programma van dit forum: rondetafelgesprekken tussen mensen met verschillende achtergronden – veldwerkers, onderzoekers, enz. – om te debatteren over de resultaten van de participatieve actieonderzoeksprojecten die in 2015 van start gingen. De voorstellen die voortvloeiden uit deze debatten-discussies, werden vervolgens toegelicht op een openbare presentatiedag.