Memorandum van BrusselsDonut

In de aanloop naar de verkiezingen van juni 2024 stuurt het team van de Brusselse Ring zijn memorandum naar de verschillende Franstalige politieke families.

Het doel is om de partijen te overtuigen van de relevantie van dit project voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat het zich kan blijven ontwikkelen tijdens de volgende legislatuur, en om onze aanbevelingen voor de toekomstige ontwikkeling van de Brusselse Donut te formuleren.

Het bijzondere aan deze nota is dat ze openstaat voor ondertekening. Waarom? Omdat dit initiatief diep collectief is en verbonden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We hopen dat dit memorandum deze dimensie zal weerspiegelen en dat het zal worden gesteund door verschillende spelers, organisaties, persoonlijkheden en burgers.

LINK NAAR HET FORMULIER

Wij moedigen u daarom aan om dit zeer korte formulier in te vullen als u uw steun voor ons memorandum wilt betuigen. De lijst van ondertekenaars is te vinden op de website van Donut.