VACATURE

Vzw Confluences zoekt een adviseur-projectbegeleider co-creatief onderzoek voor een voltijdse of deeltijdse (80%VTE) betrekking in het kader van het project “Co-Create Adviescentrum”

Context

 Confluences is een non-profitorganisatie met als kerntaak het ondersteunen van groepen en organisaties die co-onderzoek willen voeren, op co-creatieve wijze experimenteren en innoveren, voornamelijk in Brussel. Onze expertise ligt in het ontwikkelen van processen en tools voor de co-constructie van kennis en oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat elk individu waardevolle expertise heeft en de capaciteit om die kennis te mobiliseren en actie te ondernemen. We geloven dat gezamenlijke kennisproductie een veelbelovende weg vooruit is, om samen de stad te maken met het oog op sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.

Ons team bestaat uit een mix van verschillende achtergronden: academici, experts in actieonderzoek, stadsontwikkeling, burgerparticipatie, animatoren, enz. Deze diversiteit is nodig om complexe, transdisciplinaire projecten te ondersteunen die gericht zijn op de toekomst van Brussel.

Confluences heeft verschillende lopende projecten (zie link). Momenteel zijn we op zoek naar een adviseur-projectbegeleider/ster voor het “Co-Create Adviescentrum”. Het Adviescentrum ondersteunt co-onderzoeksprojecten binnen de “Co-Creation” projectoproep van Innoviris (zie link), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het programma richt zich tot Brusselaars die nieuwe wegen willen verkennen, ongeacht of ze actief zijn binnen overheidsinstellingen, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, verenigingen of gewoon inwoners van Brussel zijn. Het doel is om hen meer capaciteit en macht te geven om te denken, te beslissen en te handelen over wat hun bestaan bepaalt, over wat hun zin en richting geeft. Co-onderzoek beoogt de mogelijkheden van deze onderzoekers te vergroten in het kader van hun eigen hypothesen. Het probeert hun referentiekaders te verbreden en hun uitgangspunten te verrijken, zonder ooit het initiatief en de regie van de door hen en voor hen ontworpen processen weg te nemen. Co-onderzoek komt echter ook met heel wat uitdagingen. Als onderdeel van de “Co-Creation” projectoproep, biedt het Co-Create Adviescentrum aan alle gefinancierde projecten en consortia een begeleidingstraject aan rond co-onderzoek en de mogelijkheid om een praktijkgemeenschap tussen projecten te vormen.

Functieprofiel

Het Co-Create Adviescentrum is op zoek naar een adviseur-projectbegeleider/ster voor de volgende missies:

 1. Het methodologisch en conceptueel ondersteunen van de verschillende consortia tijdens de ontwikkeling van hun co-onderzoek: het ontwerpen en organiseren, samen met het team adviseurs-projectbegeleiders/sters, van interactieve/participatieve vormingen en workshops over de grondbeginselen, belangrijkste fasen en uitdagingen van het co-onderzoeksproces en bredere kwesties (sociale en ecologische transities, transdisciplinariteit, etc.).
 2. Een co-onderzoeksgemeenschap faciliteren, stimuleren en bestendigen: samen met het team adviseurs-projectbegeleiders/sters de uitwisseling van ervaringen tussen projecten met gemeenschappelijke uitdagingen en interesses aansturen. Het faciliteren van intervisies, die een groep “gelijken” of peers samenbrengen om een kwestie te bespreken die door de consortia zelf is aangebracht, om deze kwestie samen te analyseren en tot concrete oplossingen te komen. Organiseren van informele uitwisselings- en inspiratiemomenten, bijvoorbeeld een debat, veldbezoeken aan projectlocaties of culturele evenementen.
 3. De Co-Create praktijkgemeenschap tot leven brengen via communicatiemiddelen en -strategieën: samen met onze communicatiemedewerker de Co-Create projecten onder de aandacht brengen van hun peers maar evenzeer van het grote publiek. Het geheugen van het Co-Create programma toegankelijk maken voor nieuwe projecten. Het systematiseren en valoriseren van ervaringen, kennis, tools en referenties met betrekking tot co-creatief onderzoek. Het bevorderen en verankeren van collaboratief onderzoek naar sociale en ecologische transities in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.             

 

Vereiste expertise/vaardigheden                                   

 • Ervaring met de “Co-Creation” projectoproep is ideaal, maar zeker niet uitsluitend ;
 • Je hebt goede theoretische en praktische kennis (uitvoering, projectmanagement, advies, ondersteuning, etc.) van collaboratief/transdisciplinair onderzoek ;
 • Je hebt pedagogische vaardigheden op het gebied van permanente educatie, met expertise in het animeren en faciliteren van groepen/collectieven, evenals in het ontwerpen, geven en evalueren van vormingen, participatieve workshops en intervisies;
 • Je bent vertrouwd met het systematiseren en valoriseren van kennis en ervaringen, tools en referenties ;
 • Je hebt goede communicatieve en diplomatieke vaardigheden, een kritische geest en het vermogen om je aan te passen aan mensen met uiteenlopende profielen (academische onderzoekers, maatschappelijk middenveld, openbare instellingen, enz.) ;
 • Je bent goed in het coördineren en organiseren van evenementen ;
 • Je hebt een relevant diploma en ten minste 3 jaar relevante ervaring ;
 • Je beheerst het Frans perfect (schrijven, spreken). Een goede kennis van het Nederlands en Engels is ideaal.

 

Praktisch

Tewerkstelling : 100% (mogelijkheid tot 80% van maandag tot donderdag)
Indiensttreding gewenst vanaf oktober 2023
Vast contract met maximale looptijd tot 31 juli 2025 met uitzicht op verlenging
Openbaar vervoer volledig vergoed
Werkplaats : Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 58-62, 1000 Bruxelles
Telewerk gedeeltelijk toegestaan

Selectieprocedure

Solliciteren kan tot en met 17 september 2023 door de volgende stukken naar info@cocreate.brussels te sturen :

 • CV (maximaal 2 pagina’s)
 • motivatiebrief
 • 1 pagina in het Frans met uw antwoord op de volgende vraag :

Een van de hoogtepunten van het begeleidingstraject rond co-onderzoek dat het Adviescentrum jaarlijks organiseert, is een vormingsdag voor nieuwe consortia die zich in de eerste 6 maanden van hun onderzoek bevinden. De doelstellingen van deze vorming zijn :

●      Nieuwe projecten kennis laten maken met co-creatief onderzoek

●      Zowel de mogelijkheden als uitdagingen van co-onderzoek exploreren

●      Oefenen met tools en technieken om met deze uitdagingen om te gaan

●      Een onderzoeksgemeenschap creëren door kennis en ervaring tussen projecten te delen

Wat zijn de belangrijkste hulpmiddelen, strategieën en bibliografische bronnen die je zou inzetten om deze training te ontwikkelen opdat de genoemde doelen worden bereikt, en wat zouden je aandachtspunten zijn om ervoor te zorgen dat de activiteiten goed verlopen?

Een aantal geselecteerde kandidaten zal worden uitgenodigd voor een gesprek op 19, 21 of 22 september 2023. Dit gesprek zal in het Frans plaatsvinden.