Global Donut Day : Focus op ons portret

Op 13 november, tijdens de Global Donut Day, hield het BrusselsDonut team een conferentie over het Donutportret van Brussel, d.w.z. de reeks sociale en milieu-indicatoren die als kompas kunnen dienen voor het gebied. Hoewel de gegevens momenteel slechts een eerste werkbasis vormen, gaf Fanny Dethier, onderzoeker bij het Ichec, uitleg over de ontwikkelde methodologie, die de kern vormt van het onderzoekswerk dat tijdens deze 2e fase van het project wordt uitgevoerd.

Het was een gelegenheid om een diepgaande blik te werpen op de conceptuele soliditeit waarop het portret is gebaseerd en die het Brusselse portret zeer waarschijnlijk tot een van de meest volbrachte modellen ter wereld maakt. Het publiek maakte kennis met de nieuwe ‘prezi’, een dynamische manier om door het portret te navigeren. Je kunt dit hulpmiddel nu ontdekken (voorlopig alleen in het Frans) op onze website (zie pagina hieronder). Het publiek kon ook alle vragen stellen die een dergelijke aanpak oproept. Het was ook een gelegenheid om te wijzen op de beperkingen van de oefening zoals die is uitgevoerd. Gezien de beschikbare middelen moet het Donutportret nog worden verfijnd en vooral meer collectief en democratisch worden toegeëigend. Het BrusselsDonut team doet momenteel zijn uiterste best om dit werk te promoten en voort te zetten.


Als je meer wilt weten, bezoek dan de portretpagina op onze website!