Trans-PED

Steeds meer mensen vragen zich af hoe zij op een andere manier, op de schaal van hun district, energie kunnen produceren en hoe zij die kunnen beheren. 

Het Europese TRANS-PED-project stelt een benadering van participatief actieonderzoek voor om nieuwe kennis te co-produceren over de diepgaande en holistische transformatie van stedelijke energiesystemen.

Dit project kruist de ervaringen van vijf experimentele districten in drie Europese landen/regio’s (Zweden, Oostenrijk en het Brusselse Gewest) over een periode van twee jaar (april 2021 – maart 2023). Confluences bevordert het inzicht in en de toepassing van co-creatiemechanismen ter ondersteuning van de ontwikkeling van Positieve Energiedistricten (PED’s). 

Deze onderzoeksmechanismen of -infrastructuren zullen de grondslag leggen voor gecoproduceerde kennis, in het bijzonder over de governance van initiatieven voor ‘positieve energiedistricten’. 

Confluences helpt de verschillende partners om terreinkennis te ontwikkelen en om bruggen te slaan tussen de verschillende actoren en landen die bij het project betrokken zijn.

Benieuwd naar het vervolg van dit project? Bezoek dan de website van TRANS-PED.