een brusselse donut voor
een sociale en ecologische transitie

Elke dag zien we rondom ons de schadelijke gevolgen van een economie die groei als voornaamste doelstelling heeft: financiële crisissen, extreme ongelijkheden, destructieve exploitatie van onze planeet, enzovoort. We hebben nood aan een andere basisdoelstelling voor onze economie, die alle mensen én onze planeet ten goede komt.

De theorie van de Donut-economie, van de hand van Britse econome Kate Raworth, stelt voor om onze economie op welzijn in plaats van op groei te richten. Het bekende ‘Donutschema’ stelt een sociale ondergrens en een ecologische bovengrens voor – waartussen  we ons collectief welzijn kunnen vormgeven.

BrusselsDonut past de theorie van de Donut toe op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als doelstelling om een – op Brussel afgestemd – kader te ontwikkelen waarmee we samen toekomstige beslissingsvorming kunnen oriënteren richting een sociale en ecologische transitie, richting een duurzame samenleving.

BrusselsDonut wordt geco-construeerd met de vele verschillende Brusselse actoren binnen de instituties, in bedrijven, binnen de universiteiten, organisaties en burgercollectieven, die zich reeds inzetten of willen inzetten voor een duurzame transitie. 

Bezoek onze website om op de hoogte te blijven van en/of deel te nemen aan BrusselsDonut. Tot binnenkort!

BrusselsDonut is een project van Confluences vzw, van de hoge school ICHEC en DEAL, met de steun
van de gewestelijke overheidsdienst Brussels Economie en Werkgelegenheid, 
en de collaboratie van het cabinet van het Economische Transitie, Barbara Trachte .

LOGO REGION FR-NL