Ontdek de projecten waar we momenteel aan werken! 

ADVIESCENTRUM VOOR DE COCREATIEACTIE

In de vorm van een ‘Adviescentrum’ begeleidt Confluences alle projecten van de Co-Creatieoproep van Innoviris tijdens de duur van de financiering ervan. 

We bieden de mensen die bij projecten en consortia betrokken zijn, ruimte om even afstand te nemen, om van gedachten te wisselen over de belemmeringen en hefbomen van hun project, om op adem te komen en gehoord te worden, om nieuwe concepten en tools te ontdekken, om zichzelf in vraag te stellen.

gefinancierd door

Brussels Donut

Elke dag zien we de disfuncties van een op groei gerichte economie: herhaalde financiële crises, extreme ongelijkheid qua inkomen en toegang tot hulpbronnen, destructieve exploitatie van het milieu, enz. We hebben een ander model nodig om zowel ons welzijn als dat van de planeet vorm te geven.

De Donut-theorie, voorgesteld door de Engelse econome Kate Raworth, vervangt groei als algemeen doel door welvaart. Het beeld van de donut staat voor een sociale ondergrens en een ecologische bovengrens – de twee grenzen waartussen we ons welzijn moeten herdefiniëren. 

In de zomer van 2020 heeft het consortium van het Brussels Donut-project, bestaande uit Confluences, ICHEC en DEAL, op initiatief van de Brusselse regering een denkoefening opgestart over de toepassing van het economische model van de Donut op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het avontuur vond plaats tussen augustus 2020 en mei 2021, en samen met vele act.oren.rices in het Gewest werden de eerste stappen gezet naar een andere Brusselse economie: die van de Donut! 

Bekijk de resultaten van het project hier: https://donut.brussels/

Benieuwd naar het vervolg van dit project? Bekijk dan de volgende link:

TRANS-PED

Steeds meer mensen vragen zich af hoe zij op een andere manier, op de schaal van hun district, energie kunnen produceren en hoe zij die kunnen beheren. 

Het Europese TRANS-PED-project stelt een benadering van participatief actieonderzoek voor om nieuwe kennis te co-produceren over de diepgaande en holistische transformatie van stedelijke energiesystemen.

Dit project kruist de ervaringen van vijf experimentele districten in drie Europese landen/regio’s (Zweden, Oostenrijk en het Brusselse Gewest) over een periode van twee jaar (april 2021 – maart 2023). Confluences bevordert het inzicht in en de toepassing van co-creatiemechanismen ter ondersteuning van de ontwikkeling van Positieve Energiedistricten (PED’s). 

Deze onderzoeksmechanismen of -infrastructuren zullen de grondslag leggen voor gecoproduceerde kennis, in het bijzonder over de governance van initiatieven voor ‘positieve energiedistricten’. 

Confluences helpt de verschillende partners om terreinkennis te ontwikkelen en om bruggen te slaan tussen de verschillende actoren en landen die bij het project betrokken zijn.

Benieuwd naar het vervolg van dit project? Bezoek dan de website van TRANS-PED.