Confluences Co-creëer Co-constructie Samenwerken

Nieuws

OVER Confluences

U streeft naar innovatieve oplossingen via participatie van verschillende doelgroepen en het kruisen van kennis? Confluences biedt u een begeleidend kader om alle betrokken actoren (universiteiten, onderzoekscentra, verenigingen op het terrein, geëngageerde burgers, buurtbewoners, administraties…) samen te brengen in een echt co-creatieproces. 

Vanaf de definitie van uw project tot de operationele uitvoering ervan, met inbegrip van governance of het in perspectief plaatsen, helpen we u een kader en ruimte voor collectief leren opzetten, om gezamenlijk kennis of sociale innovaties voort te brengen die aangepast zijn aan alle betrokken groepen.

Ons interdisciplinaire team is al vijf jaar actief in het begeleiden van onderzoeksprojecten binnen het Brussels Gewest en biedt u zijn ervaring, zijn netwerk, zijn kennis van uiteenlopende thema’s en vooral zijn overtuiging van de kracht van co-creatie. 

Een vraag ?
Een voorstel ?

Wij hebben uw inschrijving niet kunnen bevestigen.
Uw inschrijving is bevestigd. Gelieve ons te volgen!

Schrijf in op onze newsletter