Omdat alle expertise nuttig is, omdat elke ervaring waardevol is, kan co-creatie de wereld veranderen!

Of we het nu hebben over co-creatie, co-constructie, actieve samenwerking, burgerparticipatie of participatief actieonderzoek, de uitdaging bestaat erin om samen tot creatieve, innovatieve en aangepaste oplossingen te komen en beter samen te leven binnen gebieden en een samenleving met meer veerkracht.

WAT IS co-crEatiE?

RUIMTE voor collectieve activiteiten

Om gezamenlijk kennis of oplossingen voort te brengen voor alle betrokken actoren.

Bijvoorbeeld: een stadswinkel en een boerderij denken samen na over onderlinge productstromen (vers in de ene richting, in de vorm van compost in de andere)

Betrokkenheid van alle actoren

Alle betrokken personen, instellingen, verenigingen en bedrijven, want elke actor is belangrijk om een vernieuwende oplossing rond een gemeenschappelijk doel uit te werken. Dat betekent ook dat categorieën mensen die vaak aan de kant blijven staan, echt hun plaats krijgen en de bevoegdheid om te handelen en te beslissen.

Bijvoorbeeld: het herdenken van voedselhulp op basis van de ervaring van de OCMW’s, maar ook van die van de begunstigden, de gemeenten, de verenigingen op het terrein en de onderzoekers.

 

GEEN KENNISHIËRARCHIE

De deelnem.ers.sters hebben geen gelijke competentie en rol, maar de kennis, capaciteiten en specifieke kenmerken van ieder van hen worden als complementair beschouwd.

Bijvoorbeeld: sommigen beschikken over wetenschappelijke expertise, anderen zijn ervaringsdeskundigen, nog anderen hebben institutionele expertise. En al die expertisedomeinen dragen bij tot de opbouw van nieuwe kennis.

HET KADER IN VRAAG STELLEN

Met andere woorden, het doorbreken van de disciplinaire of institutionele barrières die bestaan tussen burgers, verenigingen, de ondernemerssector, overheden of de academische sector. 

Bijvoorbeeld: wanneer een burgerjury als deskundige van de stad wordt aangesteld om door het Gewest gefinancierde projecten te selecteren, verandert dit de praktijk van het overheidsbeleid.

Zich in de werkelijkheid verankeren

Plan niet alles, sta open voor het onverwachte en wees flexibel.

Bijvoorbeeld: bereid zijn om (academische) hypotheses in vraag te stellen naar aanleiding van een gebeurtenis in het leven, de beleving, de dynamiek, … van een project.

Onze co-creatieve aanpak

Co-creatieprocessen openen innovatieve en rechtvaardige perspectieven voor de samenleving. 
Uit ervaring weten we dat ze ook veeleisend en complex zijn. 

Bij Confluences hebben we bijzondere aandacht voor:

  • Het daadwerkelijk betrekken van de betreffende doelgroepen binnen echt inclusieve werk- en experimentele ruimten
  • Het beheren van verschillen, zelfs van conflicten door een verschillende perceptie van het thema van co-creatie
  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, rekening houdend met de specifieke talen van eenieder (vertaalinspanningen, meerdere formaten en communicatiedragers, enz.)
  • Het in vraag stellen van de gebruikelijke status en rol (wetenschappers, maatschappelijk werkers, enz.)

Enkele getuigenissen over co-creatief onderzoek.

Tot welke resultaten kan co-creatie leiden?

 

Ontdek de projecten die we begeleid hebben

DE MISSIES VAN HET CACOC

Opdracht 1 : Methodologische en conceptuele ondersteuning voor uw co-creatie onderzoek

Ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het ontwikkelen van uw co-creatie onderzoek door middel van onze methodologische en conceptuele ondersteuning. Bekijk de video die deze missie illustreert!

Missie 2: Het creëren en leiden van een co-creatie onderzoeksgemeenschap

Duik in de kern van onze aanpak om een co-creatie onderzoeksgemeenschap te creëren en te voeden. Bekijk onze video over deze missie!

Missie 3: De vitaliteit van de Co-Create gemeenschap vergroten

Ontdek hoe wij co-creatie onderzoek tot leven brengen en in de schijnwerpers zetten binnen onze gemeenschap. Bekijk onze video om te zien hoe wij waarde toevoegen aan deze missie!