offre d'emploi

Vzw Confluences zoekt een projectbegeleider/ster voor het begeleiden van co-creatieve onderzoeksprojecten voor een deeltijdse (80%VTE) betrekking in het kader van het project “Adviescentrum Co-creatie”

Confluences bestaat uit een team van zes personen. Onze missie is het begeleiden en coachen van organisaties en collectieven die zich inzetten voor een duurzame toekomst via een proces van co-creatie, binnen onderzoeksprojecten of acties. Concreet bieden wij ondersteuning op maat om personen en organisaties te helpen bij het uitwerken van nieuwe oplossingen samen met diverse actoren. Hiertoe bieden wij hen opleidingen, groeps- of individuele begeleiding, procesfacilitering,… aan. Ons team bestaat uit een mix van verschillende achtergronden: academici, deskundigen in actie-onderzoek, stadsontwikkeling, burgerparticipatie, maatschappelijk werk… Deze diversiteit is nodig om complexe en transdisciplinaire projecten te ondersteunen die gericht zijn op de toekomst van Brussel.  

Functieprofiel

Voor ons project “Centre d’Appui de l’Action Co-création/Adviescentrum Co-creation”, zijn wij op zoek naar een projectbegeleider/ster voor projecten die aan participatief actie-onderzoek doen.

U zal werken in het kader van de projectoproep Co-creatie (Innoviris). Deze oproep, die wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil een kader bieden voor toegepast onderzoek dat zich toespitst maatschappelijke kwesties, de duurzame ontwikkeling en de veerkracht in het Gewest. De oproep wil ook de pluraliteit van onderzoeks- en innovatieactoren in de regio (universiteiten maar ook ondernemingen,  verenigingen, burgers, instellingen, enz.) erkennen en vergroten. De projecten die in het kader van deze oproep worden gefinancierd, gaan over uiteenlopende thema’s (hernieuwbare energie, eenzaamheid in de stad, migratie, alternatieve huisvesting, stadslandbouw, …) en brengen een diversiteit aan Brusselse actoren samen. Co-creation is een veeleisend kader dat vraagt om een andere manier van samenwerken en van onderzoek doen. Het Adviescentrum Co-creation helpt daarom de projecten hun doelstellingen te volbrengen. Vandaag zijn we op zoek naar versterking van ons team van projectbegeleiders/sters.

Als projectbegeleider/ster participatief actie-onderzoek zijn je belangrijkste taken :

  • Het uitdenken en organiseren van een collectief begeleidingstraject: het samen met de andere teamleden organiseren van een collectief begeleidingstraject voor co-creatieprojecten dat kan bestaan uit workshops, theoretische sessies, ontmoetings- en netwerkmomenten, etc.
  • Begeleiden van projecten en hun leden: Projectbegeleider/sters fungeren als referentiepersonen van de projectoproep Co-creation en helpen de projecten hun eigen doelstellingen te bereiken en tegelijk aan te sluiten bij de doelstellingen van de projectoproep. Zij willen ook een vertrouwenspersoon zijn, die in staat is te luisteren en een kritisch klankbord voor projecten te zijn.
  • Deelnemen aan processen van analyse, evaluatie en reflectieprocessen van de projecten

Wie ben jij?

Je hebt een sterke interesse in Brussel, haar stedelijke vragen en haar uitdagingen. Omdat de stad veelzijdig is, heb je een beroeps- en levenspad waardoor je met veel verschillende contexten in contact bent gekomen.

Je bent graag in dialoog en kunt zich aanpassen aan mensen met zeer uiteenlopende profielen (onafhankelijke en academische onderzoekers, veldwerkers, projectmanagers, burgers, openbare instellingen, …) die nadenken over en experimenteren met oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van de stad, met oog voor de sociale en economische waarde van die oplossingen.

Je bent in staat om een vormende en een coachende aanpak te hanteren die vertrouwen en welwillendheid combineert met assertiviteit, kritisch denken en de bereidheid om verder te kijken. Je bent aandachtig en nauwgezet in je werk.

Je hebt ervaring met collectieve processen, in de vorm van kennis van en ervaring met instrumenten voor groepsfacilitering, participatieve workshops in een grassroots omgeving, een aanpak op sociaal gebied, enz.

Door het omgaan met projecten en hun leden, het lezen van onderzoeksrapporten en het volgen van de projectoproep, krijgt u veel informatie. Je bent in staat analytisch te zijn en een gedifferentieerd standpunt in te nemen, dat aansluit bij zowel de realiteit van het terrein, de doelstellingen van de actie en de aanpak van het onderzoek. Tegelijkertijd bent u in staat om deze reflecties te vertalen in concrete en nuttige projectbegeleiding.     

Je kunt niet alles weten over de stad, haar problemen, en de begeleiding van alle soorten projecten maar je hebt de wil en de nieuwsgierigheid om uw visie en aanpak te verrijken door actief in dialoog te gaan met collega’s en met projecten.

Je houdt van de uitdaging om betrokken te zijn bij nieuwe en ambitieuze projecten, en je hebt geen schrik om je soms in het onbekende te wagen.

Je hebt een relevant diploma en ten minste 5 jaar relevante ervaring. Kennis van het Frans is vereist / tweetalig profiel geniet de voorkeur. De aanwervingsprocedure zal in het Frans verlopen.  

Praktische aspecten

Tewerkstelling – 80% (maandag t/m donderdag)
Vast contract met een maximale looptijd van december 2022 tot 31 juli 2023 met uitzicht op verlenging

Openbaar vervoer volledig vergoed

Werkplaats – Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel

Gedeeltelijk telewerken toegestaan en compensatie

Hoe kandidaat stellen?

Stuur uw CV (maximaal 2 pagina’s) en een schriftelijke motivering in elektronisch formaat naar de coördinatieteam : info@cocreate.brussels vóór 31/10/2022. Geselecteerde kandidaten zal worden gevraagd thuis een schriftelijke test af te leggen (tussen 4 en 7 november) vóór een eventueel gesprek in Brussel in de week van 14 november. Mogelijke startdatum : begin december 2022