"Terug naar het gemeengoed" met Alexandre Monnin

Wat een genoegen was het om Alexandre Monnin, professor aan de ESC Clermont Business School in Ecological Redirection and Design, gedurende twee dagen te ontvangen ter gelegenheid van de transversale workshops van het Co-create Adviescentrum.

Deze workshops zijn bevoorrechte momenten van ondersteuning om een reflectie tussen projecten te initiëren of voort te zetten over kwesties in verband met co-creatieonderzoek voor stedelijke veerkracht, om praktijken tussen vakgenoten te kruisen, om nieuwe concepten en instrumenten te verkennen die nuttig zijn voor projecten, en om nieuwe mogelijkheden te openen voor het innoveren en uitvoeren van een participatief onderzoeks-actieproject.

Hier werd bijzondere aandacht besteed aan de commons. “Terug naar de commons”, “gemeenschappelijk maken”, is een alternatief dat vaak door Co-Create projecten wordt genoemd als een wenselijke manier om democratie en stedelijke veerkracht in Brussel op te bouwen. Maar wat kunnen we doen met het gemeengoed als het onze levensomstandigheden verarmt of in gevaar brengt (bijv. kerncentrales, vervuilde woestenijen, enz.)? Wat kunnen we opgeven om niet alles te accepteren bij de opbouw van een gemeenschappelijke wereld? Met de aanwezige leden van de projecten is onder meer gewerkt aan de volgende vragen.