Een uitwisseling van ideeën en mogelijkheden tot valorisatie voor 3 “Co-create” projecten: Voisins d’Énergie, Tadamoun en MaN’Aige.
Wat er bij hen opkomt als zij aan valorisatie denken? “Kennis activeren / Publiek maken / Waarde geven aan… / De mogelijkheid bieden tot een opening en een uitwisseling…
Elk van deze projecten vraag zich regelmatig af hoe zij de kennis die hun experimenten hebben opgeleverd, kunnen formaliseren:

Een workshop die zowel in nieuwe ideeën als in vragen resulteert… om valorisatie zowel binnen als tussen de projecten te blijven ondersteunen.