"PED-Lab" reisverslag

Niet zo lang geleden ging Tessa naar Zweden in het kader van het Europese project TRANS-PED (TRANSforming cities through Positive Energy Districts).


Dit project beoogt de co-creatie van inclusieve en duurzame stedelijke energiesystemen in vijf experimentele wijken verspreid over drie locaties: Zweden, maar ook Oostenrijk en… het Brussels Gewest, dat eerder al een bijeenkomst organiseere op de site van de Slachthuizen van Anderlecht.


Op het programma deze keer: een veldbezoek aan Brunnshög in de stad Lund, waar de overtollige warmte die door twee onderzoeksfaciliteiten wordt opgewekt, zal worden gebruikt om het grootste lage-temperatuur stadsverwarmingssysteem ter wereld te voeden!


Van Brunnshög gingen we naar Helsingborg, waar niet alleen de voortzetting van het tweede internationale PED-Lab plaatsvond, maar ook de jaarlijkse Urban Future-conferentie.


Confluences bracht onderzoekers en praktijkwerkers samen in co-productieworkshops waarin we een transversale co-analyse uitvoerden van de verschillende deelnemende PED-projecten en nadachten over hoe verantwoorde stedelijke experimenten en innovatie eruit zouden moeten zien.


Samen met onze Brusselse partners van de VUB en DUSS-explorers hebben we ook deelgenomen aan een JPI Urban Europe workshop met andere Europese JPI PED pilootprojectteams.


Een take away message van deze reis? Om de stad te transformeren mogen we ons niet enkel afvragen “wat als…”, maar moeten we evenzeer het heden – wat is – en het verleden – wat was – verkennen. Samen met de actoren die rechtstreeks bij deze stedelijke toekomst betrokken zijn, en door verder te bouwen op bestaande lokale netwerken, capaciteiten, geschiedenissen en structuren.