Op de trein naar Oostenrijk voor een nieuw internationaal PED-Lab

Eind September trok onze collega Tessa naar Oostenrijk voor een derde internationaal “PED-Lab” binnen het kader van ons Europees TRANS-PED project (TRANSforming cities through Positive Energy Districts).
TRANS-PED beoogt de co-creatie van inclusieve en duurzame stedelijke energiesystemen in vijf experimentele wijken in Oostenrijk, Zweden en het Brussels Gewest – dat in 2021 het allereerste PED-lab organiseerde op de site van de slachthuizen in Anderlecht.
Voor deze derde editie namen we de trein naar Oostenrijk en maakten twee hoofdstops:
@ Reininghaus (Grazz): een energie zelfvoorzienende en CO2-neutrale stadswijk onder constructie, ontwikkeld op het terrein van een voormalige brouwerij.
@ Sonnendorf (Tirol): een ontwikkelingsproject dat experimenteert met betaalbaar en duurzaam wonen op het platteland.
Vandaag moeten we dringend meer rekening houden met brandstofarmoede. Via TRANS-PED onderzoekt Confluences hoe PEDs kunnen worden ingezet om de ongelijke gevolgen van de energiecrisis te verzachten.
Meer info > https://trans-ped.eu/peds/