Drie maanden geleden heeft een groep Brusselaars die nieuwsgierigheid naar hun stad delen en een brandend verlangen om zich te engageren in collectieve aangelegenheden, zich aangesloten bij het avontuur van de volksjury dat vijf jaar geleden door Confluences werd opgestart.

Onder de verwezenlijkingen van de vereniging neemt de Volksjury een bijzondere plaats in. Louise Stokart en Estelle Vanwambeke, de adviseurs van de vereniging, beschrijven het:
“Sinds 2018 verzamelt en traint de vzw elk jaar een groep Brusselaars met verschillende achtergronden, afkomst, generaties…, om deel te nemen aan de evaluatie van kandidaat-projecten voor de Innoviris Co-creatie Actie. Wij hebben de leden van de volksjury een voorbereiding in verschillende sessies aangeboden, die ten doel had hen in staat te stellen het institutionele kader van de verhuurder en de rol van een jurylid te begrijpen, en hen gerust te stellen over hun legitimiteit en de toegevoegde waarde van hun advies.

Meer informatie over de Co-Creatie Actie door HIER te klikken

Na drie maanden vol opleidingsworkshops, ontmoetingen van de juryleden met de projecten en een evaluatie in het gezelschap van deskundigen, academici… was het dinsdagavond tijd voor de grote debriefing van de volksjury. Een gelegenheid om terug te kijken op deze inclusieve, sociale en experimentele ervaring. Hier volgt een niet-uitputtend overzicht van de echo’s van de juryleden:

En onze juryleden sloten het avontuur af met de belofte alles in het werk te stellen om andere mensen aan te moedigen zich ooit bij het avontuur van de volksjury aan te sluiten.