CACOC NAJAARSCONFERENTIE

De maand september kondigt tal van nieuwe ontwikkelingen en inspirerende ontmoetingen aan! We nodigen jullie dan ook graag uit voor één van de hoogtepunten van onze najaarsagenda: de jaarlijkse conferentie van het Co-Create Adviescentrum, die zal plaatsvinden op maandag 14 november van 18 tot 21 uur in het cultureel centrum Elzenhof (Kortenberglaan 12, 1050 Elsene).
Zoals elk jaar is onze najaarsconferentie hét moment om stil te staan bij een thema dat leeft binnen de onderzoeksteams van de lopende Co-Create projecten. Dit jaar hebben we Valérie Pihet uitgenodigd om een lezing te geven over de uitdagingen van kenniscoproductie op het kruispunt van wetenschap en kunst, en wat dit betekent voor de notie “betrokkenheid” : wat betekent het om een actor te zijn die rechtstreeks betrokken is bij een stedelijk vraagstuk? Wat betekent het om mede-onderzoeker te zijn binnen een transdisciplinair onderzoeksproject? Het zijn maar enkele van de vele vragen die tijdens de lezing aan bod zullen komen.
Valérie Pihet, is medeoprichtster en co-directrice van “Dingdingdong” (Instituut voor de coproductie van kennis over de ziekte van Huntington) en verbonden aan de Université des Sciences et Lettres van Parijs waar ze onderzoek en kunst samenbrengt. Ze bereid ook een doctoraat voor aan de EUR Artec (Université Paris Lumière) en het Laboratoire des Théories du Politique (LabTop-Cresppa, Parijs 8) over de uitdagingen van multidisciplinaire evaluatie.

Programma:
18-19u – Lezing Valérie Pihet
19u-8u – V&A: Uitwisseling met het Co-Create publiek
8-9pm – Receptie

Inschrijven verplicht via deze LINK

Deze lezing is open en gratis voor alle mede-onderzoekers die betrokken zijn/waren bij een lopend of reeds afgerond Co-Create project.