het brusselsdonut team in grenoble voor het internationaal forum over goed leven

De tweede editie van het Internationaal Forum voor Living Well vond plaats van 29 juni tot 1 juli in Grenoble. Het doel van dit Forum was een groot aantal actoren bijeen te brengen: burgers, academici, verenigingen, de openbare en de particuliere sector, teneinde hen te inspireren en te voeden met uitwisselingen en inhoud over de verandering van het kompas die nodig is om de verandering te versnellen en de koers van een rechtvaardige en duurzame samenleving vast te houden. Dit forum wil getuigenissen uit de hele wereld doorgeven om een visie op ontwikkeling, gebaseerd op het goede leven, zichtbaar en concreet te maken.

Het BrusselsDonut-team werd daarom verzocht zijn ervaring met de in Brussel verrichte werkzaamheden op verschillende manieren te delen. Op de “Indicators Crossroads” werden 16 initiatieven gepresenteerd, waaronder dat in Brussel, en iedereen kon bij de stand die hij of zij wilde langskomen om kennis te maken en vragen te stellen. Géraldine Thiry en Fanny Dethier van ICHEC presenteerden tijdens het wetenschappelijk colloquium ook hun laatste beschouwingen over de potentiële katalyserende rol van de Donut-benadering ten opzichte van alternatieve indicatoren in ruime zin. Tot slot presenteerde Barbara Goffin de Brusselse aanpak tijdens een workshop om praktijken en ervaringen uit te wisselen met andere Europese steden. Grenoble, Genève, Valencia en Amsterdam waren ook aanwezig.

Kortom, dit forum was een zeer verrijkend moment van uitwisseling, maar daar blijft het niet bij, voor iedereen die meer wil weten, er is veel inhoud beschikbaar op de Cap Bien Vivre website en om op de hoogte te blijven kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief!