Nouvelle année, nouvelle aventure pour le jury populaire !

C’est en démarrant 2022 par plusieurs belles aventures que toute l’équipe de Confluences vous souhaite le meilleur du meilleur pour cette nouvelle année !

L’une de nos aventures, à la fois sociale, expérimentale et ancrée dans Bruxelles, c’est le jury populaire.

Un groupe de Bruxellois·e·s (photo) ayant pour points communs une curiosité pour leur ville et une envie brûlante de s’engager sur des questions collectives va être amené à participer à l’évaluation d’une série de projets candidats à l’action « Co-Création ».

Une première rencontre entre les membres du jury populaire vient d’avoir lieu, accompagnée par Confluences.

Découvrez ce qui motive une partie des juré·e·s à qui nous avons tendu notre micro (voir en bas de page).

Het team van Confluences wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar door 2022 te beginnen met een aantal mooie avonturen !

Een van deze avonturen – sociaal, experimenteel en verankerd in Brussel – is de volksjury.

Een groep Brusselaars met een gedeelde nieuwsgierigheid naar hun stad en een verlangen om zich in te zetten voor collectieve aangelegenheden zal worden gevraagd deel te nemen aan de evaluatie van een reeks projecten die in aanmerking komen voor het « Co-Create » programma.

Een eerste bijeenkomst van de volksjury heeft zojuist plaatsgevonden, onder begeleiding van Confluences.

Ontdek hier wat sommige juryleden motiveert en aan wie we onze micro hebben gegeven !